Meghívó

  Az Erdélyi Gyülekezet szeretettel várja családjával együtt

 

2014. október 31-én Reformáció Ünnepére

valamint

a gyülekezet által hagyományosan november 1-jén tartott Erdélyi Halottak Napjára

Program:

 

Október 31.

17.00 A reformáció korának felidézése:
Luther Márton útja a 95 pont wittenbergi kifüggesztéséig (gondolatok, képek, énekek a reformátor életéből).
18.00 Az Erdélyi Emlékkertben megemlékezés az egyes régiókban született történelmi személyiségekről
18.30 Úrvacsorás istentisztelet reformáció ünnepi liturgikus imákkal

 

November 1.

9.00 Reggeli áhítat
12.00 Napközi áhítat
17.00 Esti áhítat kórusszolgálattal és úrvacsora, majd az Erdélyi Emlékkert bejárása és „világítás”
(Az Erdélyi Gyülekezetben régi magyar protestáns istentiszteleti hagyományok ihletésére született liturgia szerint történik „a nap megszentelése”. Halottak Napján ezek az áhítatok kísérik a megemlékezőket a szeretteikhez és az Isten színe elé vezető úton.)

 

Gyakorlati tudnivalók:

  • az Örs vezér tere metró-kijáratától jobbra 50 m-re nyíló parkolóból okt. 31-én 16.30-tól, nov. 1-jén 8.30-tól Erdélyi Gyülekezet feliratú mikrobusz jár.
  • Autóval az Örs vezér terétől a Fehér útra, majd 500 m után a lámpás kereszteződés-nél balra kell fordulni, a Gyógyszergyári utcába; 700 m után jobbra van a bejárat.
  • Az Emlékkert egész nap látogatható; az emlékhelyek bejáratánál található kaspókban lehet virágot, az emléktáblák alatt pedig mécsest elhelyezni. Mécses a helyszínen vásárolható.
  • Az istentiszteletek kivételével folyamatosan lehet családi emléktáblát és urnahelyet megrendelni.
  • Az egész nap működő büfében tea, forralt bor, zsíros kenyér kapható.
  • Cím: 1106 Budapest, Gyógyszergyári út 3. (www.erdelyigyulekezet-budapest.hu).

 
 

Koryürek Vera bábkiállítása a Reménység Szigetén

2014. szeptember 28-án nyílt meg a Reménység Szigetén a gyülekezet presbiterének Koryürek Verának a bábkiállítása. Több évtized “terméséből” nyújt ízelítőt a különböző stílusú bábokból és egyéni hangulatú festményekből álló kiállítás. A gyülekezet tagjain kívül a magyarországi bábművészet számos személyisége vett részt az alkalmon. A megnyitó beszédét Urbán Gyula író, színházrendező tartotta.

 
 
Zalatnay István, gyülekezetünk vezető lelkészének méltató, örömteljes és büszke szavai a nálunk kiállításra kerülő életműről
Close
Zalatnay István, gyülekezetünk vezető lelkészének méltató, örömteljes és büszke szavai a nálunk kiállításra kerülő életműről
 
Jánosházi Péter, csellóművész, Koryürek Vera fia emelte az ünnepség fényét játékával
Close
Jánosházi Péter, csellóművész, Koryürek Vera fia emelte az ünnepség fényét játékával
Urbán Gyula, író, költő, bábrendező beszéde a megnyitón
Close
Urbán Gyula, író, költő, bábrendező beszéde a megnyitón
 
A Vadrózsák bábcsoport előadása
Close
A Vadrózsák bábcsoport előadása
 
 
Népes közönség, a kicsik is igazán jól érezték magukat
Close
Népes közönség, a kicsik is igazán jól érezték magukat
 
Tovább

 
 
 

Könyvek a protestáns világ szívéből Magyarországra

 

Szeptember 28. és október 1. között a gyülekezet vezető lelkésze Szőke Gábor, a Reménység Szigete működtetésért felelős munkatárs és Kátay Hunor ifi-tag társaságában Svájcban és Németországban járt. Az elmúlt század legnagyobb protestáns teológusának tartott Karl Barth unokaöccsének, Sebastian Barthnak az egykori könyvtárából özvegye, Ingeborg Barth-Koenigs asszony egy jelentős részt magyarországi egyházi célra ajánlott föl. A nála tett lélekemelő látogatás után az utazás Brémába folytatódott, ahol Dieter Koch Barth kutató várta a vendégeket szintén több száz, igen értékes könyvvel.

A ’80-as éveikben járó ajándékozókkal való találkozásokon szinte kézzel fogható volt egy valamikori, mélyen keresztyén, lelkileg emelkedett, visszafogottan kulturált világ kisugárzása.

A könyvek a Pápai Reformtus Teológiára kerültek a lelkészképzést szolgálandó.

Kátay Hunor könypakolás közben
Close
Kátay Hunor könypakolás közben
Barth Károly unokaöccsének özvegyével, a könyveket adományozó Ingeborg Bart-Koenigs-szel
Close
Barth Károly unokaöccsének özvegyével, a könyveket adományozó Ingeborg Bart-Koenigs-szel
DCIM\100MEDIA
Close
DCIM\100MEDIA
 
DCIM\100MEDIA
Close
DCIM\100MEDIA
DCIM\100MEDIA
Close
DCIM\100MEDIA
 

 

 

Óvoda-avatás Zilahon

 

Zilah Erdély egyik legfontosabb református központja. Az elmúlt évben átfogó programot sikerült összeállítani az egyházi intézmények támogatására. A 200 millió Ft-os, már megítélt magyar állami támogatás első eredményeként – néhány hónapon belül, de nagy igényesen elkészült – új épületbe költözhetett az Oláh Mihály és felesége Szánthó Júlia által pásztorolt zilah-ligeti gyülekezet óvodája, amely párját ritkító módon kinőtte korábbi épületét.

A gyülekezet néhány éve álló, festett üvegablakokkal is büszkélkedő templomának építését is segítette az Erdélyi Gyülekezet. A 2014. szeptember 21-én tartott hálaadó istentiszteleten Zalatnay István szolgált igehirdetéssel. Kiemelt vendégek voltak Naszvadi György korábbi pénzügyi államtitkár és Pölöskei Gáborné oktatási helyettes államtitkár. Köszöntötte a gyülekezetet Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke.

A program folytatódik Ligeten orgona-építéssel, a város központjában pedig az ún. Kálvineum, református központ felújításával.

 

 

Gyülekezetünk Főgondnoka, Lovas Józsefné, szeretett Lili nénink Lukács Móric-díjat kapott

 

Az elismerést 2012-óta azoknak a magánszemélyeknek és civil szervezeteknek adományozza az Emberi Erőforrások Minisztériuma, akik közösségszervező tevékenységükkel kiemelkedőt alkottak vagy munkájukkal elősegítették az adományozás kultúrájának fejlődését.

Az Emmi minisztere, Balog Zoltán a díjak átadásakor kiemelte, hogy a díjazottak hiteles és elkötelezett emberek, akik személyiségükkel azt üzenik a közösségnek, hogy lehet mások nehézségein segíteni.

Gratulálunk!

Lili néni kitüntetésének indoklása

 

 

Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója a Reménység Szigetén

 

A mi nemzedékünk feladata és küldetése, hogy megtörjük Trianon átkát a lelkekben

 

Idén is megszervezték a Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozóját 2014. május 4-én az Erdélyi Gyülekezetben, a Reménység Szigetén. A találkozó idei központi témája a 100 éve kitört I. világháború. A nap kezdetén katolikus misét tartott Hurgoi János, aki Zalatnáról, Gyulafehérvár mellől érkezett, annak végén, az úrvacsorás istentiszteleten a gyülekezet lelkésze hirdetett igét. A rendezvény résztvevőit levélben köszöntötte Hende Csaba honvédelmi miniszter.

Dr. Stencinger Norbert történész, Papp Ferenc ezredes és felesége
Close
Dr. Stencinger Norbert történész, Papp Ferenc ezredes és felesége
Bánkuti Ákos előadására készülve
Close
Bánkuti Ákos előadására készülve
Herein Gyula a Szép Havason Gyimesben pünkösdkor elhelyezendő kereszttel
Close
Herein Gyula a Szép Havason Gyimesben pünkösdkor elhelyezendő kereszttel
 
"Az eseményekkel majdnem kortársak": Zalatnay Istvánné, vitéz Balogh Éva és Juhász Árpád presbiter
Close
"Az eseményekkel majdnem kortársak": Zalatnay Istvánné, vitéz Balogh Éva és Juhász Árpád presbiter
Úrvacsora
Close
Úrvacsora
A másik "zalatnai pap", Hurgoi János
Close
A másik "zalatnai pap", Hurgoi János
 
A "cigány-misszionárius bábművész" Urbán Gyula és felesége
Close
A "cigány-misszionárius bábművész" Urbán Gyula és felesége
 
Tovább

 

 

 

A keresztény egyházak jövője

 

Németh Géza könyvbemutató és konferencia Kolozsváron

 

keresztény egyházak jövője címmel tartottak konferenciát Kolozsváron a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében 2014. február 5-én. Az ünnepi eseményen megjelent résztvevőket Rezi Elek, a felsőoktatási intézmény rektora, egyben házigazdája köszöntötte. Zalatnay Istvánlelkész, a rendezvény főszervezője elmondta: – A konferencia témája Németh GézaMiért fontos az egyházi jövőkép? című könyvéhez kapcsolódik, melyet a szerző születésének 80. évfordulója alkalmából adott ki a Magyarországon működő Erdélyi Gyülekezet. A konferencián előadást tartott többek között Németh Zsolt, a Magyar Külügyminisztérium államtitkára, Németh Géza egyik fia, Kató Béla, az Erdélyi református Egyházkerület püspöke és Pótyó Ferenc, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseki helynöke.

Tovább

 

 

Prédikációk

 

Jézus közelségének veszélye (Máté 11,20-24)

A Biblia folytathatatlansága (Jelenések 21,18-21)

A kivételező Isten (János 20,24-29)

A templom: ahonnan legmesszebb látni (Habakuk 1,1-2,3)

Tovább

 
 
 

Németh Géza “JÖVŐ-KÖNYVE” A Református Gyülekezeteknek

 
 

Megkezdődött Németh Géza: Miért fontos az egyházi jövőkép? című kötetének szétküldése a magyar református gyülekezetek és intézmények számára, első lépésben a magyarországi és erdélyi gyülekezeteknek.

Tovább