Szja 1%

Köszönjük, ha adója 1%-val támogatja az

ERDÉLYI GYÜLEKEZET
tradícióból megújuló hitéletét,
Kárpát-medencei kapcsolatépítését,
karitatív és kulturális szolgálatát.

Csend várja, hogy befelé és fölfelé tekintsen,
értékek, hogy gazdagodjon,
lehetőség, hogy másokon segítsen.

Várjuk istentiszteletre naponta,
teljes éjszakás húsvéti vigíliára,
az erdélyi nagy találkozóra április 10-én.

Technikai szám: 0334

Gyülekezetünk keretében működik a Legato Alapítvány is, amelynek adószáma: 18099098-1-41

Letölthető nyomtatvány: Kattintson ide a megtekintéshez

Magyarországon élő Erdélyiek találkozója, 2016

2016. április 10-én rendezte meg a gyülekezet a Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozóját. Az idei összejövetel az emlékezet és a főhajtás jegyében zajlott.

Tovább a beszámolóra 

Körlevél, 2016 március 24

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Barátaink!

Szeretettel várunk mindenkit a húsvéti ünnepkör alkalmaira.

Nagypénteken 17 órától: passióolvasós istentiszteletre

(Ezen a nagyon puritán liturgiájú istentiszteleten végigolvassuk a szenvedéstörténetet, amelyet csak gyülekezeti énekek szakítanak meg.)

Nagyszombaton 22 órától teljes éjszakás vigíliára

(A teljes vigília anyaga megtalálható itt, illetve a honlapunkon a heti liturgiánál)

(Az előzővel ellentétben ezt az alkalmat nagyon gazdag, a korai kereszténység és a reformáció első nemzedékeinek hagyományait felelevenítő, sok szimbólumot használó és a Reménység Szigete különböző helyszíneit „belakó” liturgia jellemzi. A szenvedéstörténet egyes napjai szerint tagolódó vigília utolsó, része, a hajnali úrvacsorás istentisztelet keretében felnőtt keresztelésre, illetve konfirmációra is sor kerül.

Ha valaki nagyon elfárad, a gyülekezet vendégszállásán lepihenhet néhány órára.)

Húsvét mindkét napján 10 órakor úrvacsorás istentiszteletre

(Az ünnepi istentiszteletek az egész magyar reformátusságot összefogó Generális Konvent Liturgiai Bizottsága által kidolgozott új istentiszteleti mintát követik. Felhívjuk a figyelmet, hogy idén éppen húsvét vasárnapján van átállás a nyári időszámításra, ezért egy órával korábban kell felkelni.)

Húsvét utáni kedden 18 órakor Szentendrén Transzcendencia címmel megnyíló kiállításra a Németh-Kriza Gyűjtemény festményeiből.

(A gyülekezet alapító lelkészének és feleségének nevét viselő gyűjtemény különösen gazdag vallási tematikájú művekben, és számos erdélyi művész alkotásait tartalmazza. Helyszín: a Bogdányi u. 21. alatt található ún. Régi Művésztelep.)

Áldott húsvét-ünneplést kíván:

Dr. Zalatnay István

lelkész

Gyülekezet körlevél, 2016 Húsvét

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

Körlevelünkben ismét igyekszünk röviden beszámolni életünkről, terveinkről.

 

A közeljövő alkalmai:

  • Kivételesen szép, gazdag liturgiája van egész éjszakás húsvéti vigíliánknak, mely nagyszombat este 22.00-kor kezdődik. Ennek keretében hajnalban felnőtt keresztelésre illetve konfirmációra is sor kerül idén. (A vendégszálláson az éjszaka során le lehet pihenni.) Az ünnep mindkét napján 10 órától is tartunk úrvacsorás istentiszteletet.
  • Április 10-én Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója 10.00 órától; az Erdélyi Emlékkertben újabb hat személyiség bronz arckép-domborművét helyezzük el: Árkay Aladár építészét, Ignácz Rózsa írónőét, Kájoni János zenetudósét, Sass Kálmán mártír református lelkészét és a „két Teleki Sámuel grófét” (a marosvásárhelyi Téka alapítójáét és a földrajzi felfedezőét); hatukhoz kapcsolódnak majd előadások, vetítések, valamint zene. A domborműveket Barabás Márton és Kontúr Bertalan szobrászművész készítette. Az istentiszteleten Csűry István püspök fog prédikálni, és Erdélyből várunk papot
  • Június 5-én vasárnap tartjuk szokásos Németh Géza Emlékkonferenciánkat.

 

Kiemelt ügyeink:

  • Folytatódnak építkezéseink. Idén a másodlelkészi lakás felújítását és a vendégszállás tetőcseréjét tervezzük elvégezni.
  • Ugyancsak idén szeretnénk hivatalos gyűjteményként is létrehozni az Erdélyi Gyülekezet múzeumát, amelynek kopjafa-gyűjteménye egyedi. és gazdag népviseleti kiállítást tesz lehetővé a Németh Géza fiaival való együttműködés (erdélyi, moldvai és sokác anyaggal).
  • Támogatásaink többsége Erdélybe megy, de nem csak: sok figyelmet fordítunk Kárpátaljára (óvoda-támogatás, betegek gyógykezelése), a tavaly indított Magyar Támogatás a Szerbiai Migránkrízisben Vajdaságban valóban rászoruló – főleg gyermek – úton lévőket és károkat szenvedett horgosi gazdákat segített. Egyre több belföldi szakmai és külföldi anyagi támogatást tudunk nyújtani Cegléden működő cigánymissziónk számára (országos bábverseny megnyerése, szociális munkás alkalmazása, az iskola több rétű segítése).

 

Támogatás:

Köszönettel vesszük szolgálatunk támogatását. Az egyházfenntartói járulék évi 4000 Ft. Az Erdélyi Gyülekezet mint egyház a 0334 technikai számmal támogatható az Szja 1 %-ával (mellékelünk kitöltött formanyomtatványt), és figyelembe ajánljuk a gyülekezetünkkel szorosan együttműködő Legato Alapítványt, amelynek javára a civiltársadalmi 1%-ról lehet rendelkezni ( a beírandó adószám: 18099098-1-41).

Áldott böjti készülődést és húsvét ünneplést kívánva köszönti:

Budapest, 2016. március 7-én

Dr. Zalatnay István
Lovas Józsefné

vezető lelkész
főgondnok

Magyar támogatás a szerbiai migránskrízisben

2015 szeptemberében az Erdélyi Gyülekezet elhatározta, hogy keresztyén kötelessége segíteni a bajba jutott embereken, legyenek azok kárt szenvedett magyar gazdák a Vajdaságban vagy úton lévő nélkülözök. A gyülekezet erre felajánlotta éves költségvetésének egytizedét.

A segélyakció lépései

I. szakasz

(felhívás itt).

– A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem grafika szakos hallgatói, Hegyi Béla tanár vezetésével logokat terveznek, amelyek közül a Barta Lauráé bizonyult a legjobbnak (logo itt)

– Dr. Zalatnay István, a gyülekezet lelkésze előkészítő tárgyalásokat folytatott a Vajdaságban (képek itt)

– 2015. október 23-án a gyülekezet munkatársai előkészítették a segélyakciót, és elsősorban gyermekholmikat vásároltak (képek itt)

– 2015. október 27-28-án a gyülekezet, valamint a Székely Szeretetszolgálat munkatársai Sidnél meleg ruhával látták el a rászoruló migránsokat (fényképek itt, film itt, cikk itt)

II. szakasz

December 17-én dr. Zalatnay István, a gyülekezet lelkésze, Lovas Józsefné, a gyülekezet főgondnoka, Koryürek Vera és Kriza Dániel presbiter a magyarkanizsai polgármesteri hivatalban adta át adományát a kárvallottaknak. Az eseményről a vajdasági magyarság főbb sajtóorgánumai tudósítottak.

http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index.html?id=830

http://pannonrtv.com/web2/?p=244837

http://www.rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/a-migr%C3%A1nsok-okozta-k%C3%A1rokat-enyh%C3%ADtik_670899.html

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19487/Magyarkanizsa-Segitsegnyujtas-a-gazdaknak-a-migransok-okozta-karok-enyhitesere.html

Híreinket nyomon követheti az azonos nevű Facebook-oldalon is.