Újabb bábos siker a Várkonyi iskolában

Újabb országos sikernek örülhetünk a Cegléd-Ugyeri iskola alsós bábcsoportjával! A gyerekek többek közt gyülekezeti tagjaink, Koryuek Vera és Urbán Gyula hathatós (és profi!) közreműködésével készültek föl, és Maszlay Judit gyönyörű bábjait láthatjuk a videón, alább. Minden közreműködőnek szívből gratulálunk!

A honlapról

Az elmúlt hetekben rajtunk kívül álló technikai okok miatt nem volt elérhető honlapunk. Mostanára sikerült helyreállítani, és új információkkal várunk minden érdeklődőt.

1%

MÁJUS 22-IG, PÜNKÖSD UTÁNI KEDDIG MÉG LEHET RENDELKEZNI AZ ADÓ 2-SZER 1 %-RÓL.

Mivel az adóbevallást idén mindenkinek elkészíti a NAV, a rendelkezést külön kell elküldeni borítékban vagy intézni ügyfélkapun keresztül. Részletek körlevelünkben; rendelkező nyilatkozat letölthető ide kattintva.

1%

Gyülekezeti Körlevél, 2018 Május

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk nevében. E körlevelünkhöz mellékeljük már márciusban elkészült Tájékozta-tó füzetünket, valamint annak most elkészült kiegészítő „leporellóját”, amelyben új munkatársainkat mutatjuk be, és kicsit részletesebben karitatív szolgálatunkat. Kérjük, másokkal is ismertessék meg!

 

A közeljövő kiemelt programjai:

Május 20-21. Pünkösd ünnepe vasárnap és hétfőn is úrvacsorás istentisztelettel.
Június 3. Németh Géza Emlékkonferencia

A gyülekezet alapító lelkészének születésnapja körül tartott évenkénti konferencia központi témája idén:

Egyház – Cigányság – Misszió

A 10 órás istentisztelet után – egy ebédszünet közbeiktatásával – három blokkban foglalkozunk a témával. Meghívottak:
Cegléd-Ugyer iskolája, óvodája, gyülekezetünk által is finanszírozott szociális munkása (Benedek Gáborné,
Téren Gyöngyi, Lugosi Gáborné)
Gergely István „Tiszti” és a csíkszeredai Csibészek Alapítvány
Fülöp G. Ila és marosvásárhelyi vártemplomi gyülekezet által indított utcagyerek misszió
A Budapesti Református Cigány Szakkollégium és lelkésze Topolánszky Ákos

 

Szja 1%-os rendelkezés

Idén már az adóhatóság, a NAV készített mindenkinek adóbevallását. Aki nem kérte, annak nem is küldték el. Félő, hogy sokak támogatása így elvész, akik korábban segíteni tudták így az egyházakat és a társadalmi szervezeteket.

Május 22-ig azonban még lehet rendelkezni az Szja 1 %-ról, és azt beküldeni a NAV-hoz.

Ehhez a korábbi eljárásnak megfelelően kell a – levelünkhöz is mellékelt – formanyomtatványt kitölteni, leragasztott és a ragasztáson keresztül aláírt borítékban postán elküldeni a megyei vagy illetékes budapesti NAV-hoz.

Fontos, hogy az egyházaknál azok rendelkezése is számít, akik nyugdíjasok vagy más miatt nincs adózott jövedelmük, mert a támogatás egy része a rendelkezések számától függ.

A korábbiaknál így bonyolultabb az adó 1 %-kal való támogatás, de nagy segítséget jelent. Kérjük, akár az Erdélyi Gyüleke-zetet vagy alapítványát, akár mást támogatnának szívesen, vállalják a plusz fáradságot.

Az Erdélyi Gyülekezet technikai száma: 0334
Társadalmi szervezetként támogatható Legato Alapítványt (Adószám: 18099098-1-41)

Remélve, hogy személyesen is találkozunk a következő hetekben, üdvözletét küldi:

Budapest, 2018. május 10.

Dr. Zalatnay István lelkész és Lovas Józsefné főgondnok

Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója

2018. április 15. vasárnap, Erdélyi Gyülekezet – Reménység Szigete

melynek kiemelt témája:

Bach és Erdély

P R O G R A M

10.00-11.30 Istentisztelet (Igét hirdet: Csűry István püspök /Nagyvárad/, úrvacsora: Dr. Zalatnay István /Erdélyi Gyülekezet/)
11.45-12.15 A Kolozsvári Protestáns Teológia Énekkarának koncertje; kórusvezető: drs. Benkő Tímea teológiai tanár, Kolozsvár
12.15-12.30 Csűry István: Erdélyi ökumené a múltban és a jelenben
12.30-12.45 Zalatnay István: A felekezetek közötti úrvacsorai közösség kérdése és

Bejelentés: Milyen feltételek mellett vehetnek részt nem reformátusok az úrvacsorában az Erdélyi Gyülekezetben?

12.45-13.00 Találkozások c. grafikai és néprajzi kiállítás megnyitása (Ürmös Péter) A Kisgrafika Barátok Köre vándorkiállítása
13.00-14.00 Ebédszünet: ebédjegy váltható a regisztrációnál, büfé, kürtőskalács
14.00-15.00 A Musica Donum Dei barokk zenei együttes Márkus-Zalatnay Fruzsina barokk fuvola, Lachegyi Róza barokk hegedű, Tegyei Zoltán csembaló) és Jánosházi Péter barokk cselló koncertje)
15.00-16.00 Katolikus mise: celebrálja Marton Zsolt, a Központi Papnevelő Intézet rektora
16.00-17.00 Erich Türk orgonakoncertje és előadása az erdélyi barokk zene világáról Bach és Händel művekből, Ruzitska Györgytől, valamint a Josephus Fazakas Krizbacensis kottás gyűjteményből (1738) és az ún.  szentgyörgyi kéziratból (1757)
egész nap Óránként harangszó, fohász és énekvers (az Erdélyi Gyülekezet imái)

Gyakorlati tudnivalók:

  • „Erdélyi Gyülekezet” jelzésű mikrobuszok járnak egész nap az Örs vezér tere (Metró kijárattól jobbra 50 m-re lévő megálló) és a Reménység Szigete között.
  • A regisztrációnál egyháztagság rendezhető, adatok pontosíthatók, rendelhető családi emléktábla (Erdélyi Emlékkertbe), urnahely (az altemplomba).