Örökkévalóság Vasárnapi Istentisztelet és Emléktábla avatás

az Erdélyi Gyülekezet szeretettel látja 2017. november 26-án,

 Örökkévalóság Vasárnapján tartandó istentiszteletére,

 Kuncz Aladár emléktáblájának és arckép-domborművének leleplezésére

és a’89-es forradalomra történő megemlékezésére  

10.00-11.45 Istentisztelet

igét hirdet: Baracsi Levente aradi református lelkész

 

Kuncz Aladár emléktábla és arckép-dombormű leleplezése

a táblát elhelyező szervezet az aradi Kölcsey Egyesület

a dombormű Konthur Bertalan szobrászművész alkotása

Megemlékezés a ’89-es mártírok kopjafájánál
A ’89-es forradalom kopjafájánál minden évben egy magyar és egy román mártírt felidézve emlékezünk egy város összes áldozatra.

Az idén a kopjafára felkerülő aradi áldozatok nevei:

Radu Adrian Don (1964-1989) és Grúber Géza (1963-1989).

Az áldozatok életútjáról, haláláról megemlékezik Fekete Károlya Kölcsey Egyesület ügyvezető elnöke.

 

12.00-13.30 Előadások Kuncz Aladárról

Juhász Andrea: „… nagy íróvá váltotta meg a szenvedés.”

Közösség, erkölcs, humanizmus: Kuncz Aladár irodalmi pályája

Filep Tamás Gusztáv: A nem egykönyvű író

és felolvasásra kerül a szerzőnek egy Aradhoz kapcsolódó írása

 

Gyakorlati tudnivalók:

 • Helyszín: Reménység Szigete, a gyülekezet karitatív és kulturális központja
 • Az Örs vezér terei metró-kijáratától jobbra 50 m-re nyíló parkolóban ½ 10-től Erdélyi Gyülekezet feliratú mikrobusz várja az érkezőket, autóval a Fehér útról kell befordulni a Gyógyszergyári utcába, ahol 700 m után jobbra van a bejárat.

Urbán Gyula legújabb könyvének bemutatója

Jövő vasárnap, november 12-én különösen gazdag program lesz gyülekezetünkben. A 10 órás istentisztelethez kapcsolódóan külön megemlékezést tartunk az Erdélyi Emlékkert, Brassó-Szebeni és Fehér-Hunyadi régiójában.
Az istentisztelet után pedig Úrvacsora címmel Urbán Gyula olvas fel elsősorban vallási tárgyú verseiből, Jánosházi Péter pedig csellón játszik. Gyülekezetünk nagy tiszteletben álló tagjának, Urbán Gyula írónak, a bábszínház főrendezőjének néhány hónapja jelent meg, Kolumbusz utolsó utazása című kötete, mely megvásárolható lesz ez alkalommal.

Októberi megemlékezés az Erdélyi Emlékkertben

Október 22-én a vasárnapi istentisztelet keretében egy sorozat nyitányaként megemlékezést tartottunk az Erdélyi Emlékkert Udvarhelyi régiójában. Az istentisztelet végén kivonultunk a gyülekezeti zászlóval, a Váradi Bibliával az emlékhelyhez, ahol bibliaolvasás, ének, áldás mellett felolvastuk azok nevét, akik a családi emléktáblákon szerepelnek; majd ezt követően mécsest, virágot helyeztünk el. Az októberi alkalom témája: az agyagfalvi székely gyűlés (1848. október 10.) volt. A jövőben minden hónapban tervezünk megemlékezést az Emlékkert egy vagy két egymás melletti régiójában, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

Őszi programok

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

 

Szeretettel köszöntjük az Erdélyi Gyülekezet nevében. Ebben a körlevélben elsősorban néhány jövendőbeli alkalomra, köztük egy rendszeresnek tervezettre hívjuk fel a figyelmet. Programjainkról, szolgálatunkról több információ található honlapunkon vagy facebook-oldalunkon.

 

Az október 22-i 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében

megemlékezés az Erdélyi Emlékkert udvarhelyi régiójában

 

 • Minden hónapban tervezünk megemlékezést az Emlékkert egy vagy két egymás melletti régiójában.
 • A megemlékezés kapcsolódik a régió valamely jelentős történelmi eseményéhez, amelyet röviden felidézünk az istentisztelet elején. Egyes esetekben külön „minikonferenciát” is fogunk tartani.
 • Az istentisztelet végén kivonulunk a gyülekezeti zászlóval, a Váradi Bibliával az emlékhelyhez, ahol bibliaolvasás, ének, áldás mellett felolvassuk azok nevét, akik a családi emléktáblákon szerepelnek; majd ezt követően mécsest, virágot helyezünk el.
 • A régiós megemlékezések rendje:

 

Hónap Régió Esemény
Január Torda-Kisküküllő Vallási toleranciát kimondó tordai országgyűlések

(1557, 1564, 1568. jan. 6-13.)

Február Kolozsvár-Kalotaszeg,

Szamosmente-Beszterce

Mátyás király születése Kolozsváron (1443. febr. 23.)
Március Bihar Arany János születése Nagyszalontán (1817. márc. 2.)
Április Szilágyság A Zsibón született báró Wesselényi Miklós halála (1850. április 21.)
Május Maros-Görgény Bólyai Farkas és Bólyai János korszakalkotó tudományos tevékenysége Marosvásárhelyen
Június Kézdi-Orbai Szent László freskók Gelencén (XIV-XV. század)
Július Szatmár Elkészül a Nagykárolyban született Károli Gáspár bibliafordítása (1590. júl. 20.)
Augusztus Csik-Gyergyó Márton Áron gyulafehérvári püspök születése Csíkszentdomokoson (1896. aug. 28.)
Szeptember Sepsi-Orbai A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium névadójának, a kultúraszervező és mecénás gróf Mikó Imrének születése (1805. szept. 4.)
Október Udvarhelyi Agyagfalvi székely gyűlés (1848. október 10.)
November Fehér-Hunyadi

Brassó-Szebeni

Bethlen Gábor halála Gyulafehérváron (1629. nov. 15.)
December Arad-Bánát Temesvári majd egész Romániára kiterjedő forradalom (1989. dec. 16)

 

október 31-én Reformáció Ünnepe

 

 • 17 órától „Velünk élő reformáció”: Beszélgetés, melyben a gyülekezet tagjai saját hitük megéléséhez, a reformáció egyházaihoz kapcsolódó gondolataikat, emlékeiket idézik fel. Örülünk, ha hoznak ezzel kapcsolatos bármilyen tárgyi emléket is (családi, bibliát, fényképet, emléklapot stb.)
 • 18.00 az Erdélyi Emlékkert végigjárása, megemlékezés az egyes régiókban született történelmi személyiségekről,
 • 45 Úrvacsorás istentisztelet reformáció ünnepi liturgikus imákkal

 

november 1-jén Erdélyi Halottak Napja

 

    8.00 Reggeli áhítat
   12.00 Napközi áhítat
 16.00 Úrvacsorás istentisztelet (régi magyar protestáns liturgikus elemekkel)
  18.00 Esti áhítat

(Az Erdélyi Gyülekezetben régi magyar protestáns istentiszteleti hagyományok ihletésére született liturgia szerint történik „a nap megszentelése”. Halottak Napján ezek az áhítatok kísérik a megemlékezőket a szeretteikhez és az Isten színe elé vezető úton.)

 

November 1-jén egész nap látogatható az Erdélyi Emlékkert és az urnatemető.

 

Gyakorlati tudnivalók:

 • az Örs vezér tere metró-kijáratától jobbra 50 m-re nyíló parkolóból 31-én 16.30-tól, nov. 1-jén 7.45-tól Erdélyi Gyülekezet feliratú mikrobusz jár.
 • Autóval az Örs vezér terétől a Fehér útra, majd 500 m után a lámpás kereszteződésnél balra kell fordulni, a Gyógyszergyári útra; 700 m után jobbra van a bejárat.
 • Az Emlékkert egész nap látogatható; az emlékhelyek bejáratánál található kaspókban lehet virágot, az emléktáblák alatt pedig mécsest elhelyezni. Mécses a helyszínen vásárolható.
 • Családi emléktábla és urnahely rendelhető.
 • Az egész nap működő büfében tea, forralt bor, zsíros kenyér kapható.

 

November 26-án Örökkévalóság Vasárnapján

aradi megemlékezés

 

 • Mint évek óta, idén is az istentiszteletet követően – melyen Baracsi Levente Arad-belvárosi lelkész szolgál – kivonulunk a ’89-es forradalom kopjafájához, amelynek oldalára egy magyar és egy román – idén aradi – áldozat neve kerül föl.
 • Egyúttal sor kerül emléktábla és bronz arckép dombormű elhelyezésére is Emlékkertünkben az ugyancsak Aradon született Kuncz Aladárnak, a két háború közötti magyar irodalom kiemelkedő képviselőjének emlékére.

 

Remélve, hogy személyesen is találkozunk a következő hetekben, üdvözletét küldi:

Budapest, 2017. október 18-án

Dr. Zalatnay István                            Lovas Józsefné

vezető lelkész                                     főgondnok

Diákszállás

Szeretettel várjuk, első sorban a határon túli egyetemistákat diákszállásunkon!