Alapadatok

Az Erdélyi Gyülekezet a Romániai Református Egyház Királyhágómelléki Egyházkerületének magyarországi gyülekezete, mely Magyarországon külön be van jegyezve.

 

Tisztségviselők és munkatársak

 

Vezető lelkész: Dr. Zalatnay István

Lelkigondozó lelkész: Sebestyén Katalin

Segédlelkész: Tarr Csaba

Tiszteletbeli főgondnok: Németh Zsolt
Főgondnok: Lovas Józsefné

 

Presbiterek:

Balló Ildikó
Dr. Bíró József Zete
Dobandi Aranka
Dr. Kátay György
Koryürek Vera
Kríza Dániel
Németh Áron
Papp Béla
Turcsányi Gyuláné

Pótpresbiterek

Erdődi István
Fülöp Zsuzsanna
Miklós Ákos

Liturgiai munkatárs, főkántor és kórusvezető: Varga Áron

Gyülekezeti munkatárs: Dr. Simonfi Zsuzsanna

Műszaki vezető: Szőke Gábor

Pénztáros: Darvas Szilárd

Telepi gondnok: Tordai Zoltán

Jogi helyzet

Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 44. II. em. 4/a

Adószám: 18042553-1-42
Bankszámlaszám: 11784009-20603382
IBAN szám: HU76 11784009-20603382-00000000
SWIFT kód: OTPVHUHB
Technikai szám (ezt feltüntetve lehet az adó 1 %-ról az Erdélyi Gyülekezet javára intézkedni): 0334

 

 

Legato Alapítvány

Adószáma: 18099098-1-41
Bankszámlaszám: 10103173-43389000
IBAN szám: HU77-10103173-43389000-00000000

 

Az Erdélyi Gyülekezethez kapcsolódó alapítvány, mely kizárólag a határon túli programok támogatását tűzte ki célul. A személyi jövedelemadó 1%-val támogatható.