Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója, 2017

Ahogy minden évben, idén is sikerrel került megrendezésre húsvét után két héttel a Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója. Kiemelt témaként szociológiai szempontból vettük górcső alá főleg a ’80-as évek végén és az után áttelepült erdélyiek sorsát az anyaországban.

Tovább

 

A Gyülekezet történetéből

A gyülekezet történetéből

1986 Augusztustól menekültek tömege érkezik Erdélyből. Szervezett segítségüket elsőként Németh Géza, a legismertebb ellenzéki református lelkész indítja el.

Tovább

Lovas Józsefné főgondnok asszony 80. születésnapja

A virágvasárnapi istentisztelet keretében köszöntette a gyülekezet Lovas Józsefné főgondnokot 80. születésnapja alkalmából, egyúttal megköszönve másfél évtizedes főgondnoki szolgálatát. Az istentisztelet után a Cegléd-ugyeri iskola bábcsoportjának egy része az igazgatónő el együtt erre az alkalomra készült kis bemutatót tartott felhasználva azokat a bábokat, amelyeket “Lili néni” az évek során számukra készített.

Tovább

 

Húsvét 2017

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

 

A húsvét utáni hétre elkészül egy olyan szórólapot, amely átfogóan igyekszik bemutatni az Erdélyi Gyülekezet múltját, életét, terveit. Ezért most csak az ünnepekre vonatkozó tudnivalókat jelezzük:

 

Ünnepi alkalmak gyülekezetünkben:

  • Nagypénteken du. 5 órától tartunk passióolvasós istentiszteleten. Ezen az egyedi liturgiájú alkalmon a szenvedéstörténetet olvassuk végig csak a legszebb nagypénteki énekekkel meg-megszakítva, amelyet majd úrvacsora követ;
  • Nagyszombat estétől húsvéti reggelig vigília; amelyre az érkezőket 1 10-től várja kisbuszunk az Örs vezér terén; vigília 1 11-kor kezdődik;

— a keresztyén hit alapját jelentő négy nap eseményeit az egyháztörténet két évezredéből vett elmélkedő szövegekkel, énekekkel, szimbólumokkal idézzük föl, éljük újra;

— a nagyon gazdag liturgiában különösen fontos szerepet játszik a fény (a templomban elhelyezett 73 gyertya fokozatos eloltásával, majd a feltámadást kifejező visszatérésével, valamint a hajnali világosság várásával, belekomponálásával a szertartásba) és a népi passiójátékok ihletése;

— az éjszaka során nemcsak templomunkat, hanem annak környékét is „belakjuk”, részben végigjárjuk;

— az utolsó rész, a hajnali istentisztelet keretében idén nem keresztelés lesz, hanem „keresztségi fogadalom megújítás”, egy-egy gyertya elhelyezésével az úrasztala előtt;

— általános tapasztalat, hogy az éjszakát mindenki könnyebben bírja végig, mint előzetesen gondolja, de azoknak, akik elfáradnak, módjuk van lepihenni vendégszobáinkban, és amikor akarnak újra visszakapcsolódni a közös ünneplésbe;

— hajnalban közös reggeli keretében fogyasztjuk el a – nagyszerűen elkészített – sült, illetve töltött bárányt?

  • Húsvét vasárnapján és hétfőjén is 10 órától ünnepi, úrvacsorás istentisztelet

 

Áldott ünnepi készülődést és húsvét-ünneplést kíván,

Dr. Zalatnay István                                                                Lovas Józsefné
lelkész                                                                                         főgondnok

Megemlékezések Örök élet vasárnapján

Az egyházi év utolsó vasárnapján az Erdélyi Gyülekezetben mindig az emlékezésé. E napon az elmúlt években kialakult hagyomány szerint az 1989-es romániai forradalom áldozataira emlékezünk. Az ünnepi istentiszteleten dr. Zalatnay István, a gyülekezet lelkésze hirdetett igét, már a prédikációban is megemlékezve a brassói áldozatokról. Az istentisztelet után egy méltatlanul elfeledett lelkész, író, tanár Daday Loránd alakját idéztük meg az Erdélyi emlékkertben elhelyezve arc-domborművét, illetve elhelyeztük az emlékezés koszorúját az 1989-es áldozatos kopfajánál. Az eseményen Székely Árpád igazgató, karnagy vezetésével a kolozsvári Református Gimnázium kórusa szolgált.

 

 

Meghívó, Örökkévalóság vasárnapja

 

 

2016. november 20-án, az Erdélyi Emlékparkban elhelyeztük Daday Loránd arcdomborművét. A méltatlanul elfeledett tanár, író, lelkész emléktáblájának és domborművének elhelyezését a kolozsvári Helikon folyóirat szerkesztősége vállalta. Az ünnepségen Karácsonyi Zsolt, a Helikon folyóirat főszerkesztője mondta az alábbi beszédet.

Tovább: Emlékező szavak, Örökkévalóság vasárnapján

 

 

A kolozsvári, marosvásárhelyi, temesvári áldozatok nevei után idén, a brassóiakat képviselve, két nevet írtunk a kopjafára: Imecs Lászlóét (1972-1989) és Zăbavă Ionét (1914-1989).

Tovább: Főhajtás a romániai forradalom áldozatai előtt