Körlevél, 2018 Március

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk nevében. E körlevelünkben legfontosabb gyülekezeti eseményeinkről írunk, de bővebb Tájékoztató füzetet is küldünk postán, és feltesszük honlapunkra. Postán két példányt küldünk, és kérjük adják az egyiket olyannak, akit érdekelhet gyülekezetünk élete, programjai.

Március 25. Kisebbségvédelmi kezdeményezés

Április 3-ig lehet aláírni egy polgári kezdeményezést, amely, ha sikeres, nem jogilag, de ténylegesen kötelezi az EU-t, az őshonos kisebbségeket védő intézkedésekre. Virágvasárnapi istentiszteletünk után külön program keretében

lehetőséget biztosítunk az aláírásra

és vendégünk lesz Jeszenszky Géza, az Antall-kormány külügyminisztere, akivel Kísérlet a trianoni trauma orvoslására c. könyvéről és a nemzetközi kisebbségvédelem mai lehetőségeiről fogunk beszélgetni.

Március 31-április 2. Húsvétünneplés

A keresztyén egyház legfőbb ünnepén másfél évtized óta tartunk

egész éjszakás vigíliát

nagyszombat 22 órától. A gondolati és egyházzenei anyagában nagyon gazdag alkalom végén hajnalban lesz felnőtt kon-firmáció és úrvacsora. Az éjszaka során le lehet pihenni vendégszállásunkon. 1-jén, 2-án 10-től úrvacsorás istentisztelet.

Április 15-én 10 órától Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója

Húsvét utáni második vasárnapi ünnepünk egyházi szolgálatait Csűry István püspök és Potyó Ferenc gyulafehérvári érseki helynök végzi. Szakmai szervező drs. Benkó Tímea evangélikus teológiai tanár, a kiemelt téma:

Bach és Erdély

Bach erdélyi recepciójáról és újonnan előkerült erdélyi kottákról lesz izgalmas, de közérthető előadás. Korállokat énekel és énekeltet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet vegyes kara zenél és mesél a Musica Donum Dei együttes, Zalatnay Flóra Lili mezzoszoprán, Jánosházi Péter csellista koncertet ad Erich Türk kiemelkedő erdélyi orgonaművész

Szja 1%-os rendelkezés

Idéntől az adóbevallását mindenkinek automatikusan elkészíti a NAV; akinek nincs ügyfélkapuja

március 19. hétfőig kérheti, hogy küldjék el adóbevallását papíron,
és így legegyszerűbb az Szja 1-%ról is rendelkezni. Ennek módja:

• sms-ben a 30/3444304 számra küldendő: SZJA-szóköz-adóazonosító-szóköz-születési év,hó,nap;
• 1819-es tel.szám: automata menüajánlatára 1-est majd a következő ajánlatra újra 1-est kell beütni;
• www.nav.gov.hu/eszja/eszja: „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez”;
• az ügyfélszolgálatot is fel lehet keresni;

Aki kicsúszik a határidőből pótlólag külön elküldheti Szja-rendelkezését a NAV-nak május 20-ig.

Támogatható az Erdélyi Gyülekezet (Technikai szám: 0334)
és társadalmi szervezetként alapítványunk a Legato Alapítványt (Adószám: 18099098-1-41).

Remélve, hogy személyesen is találkozunk a következő hetekben, üdvözletét küldi:

Budapest, 2018. március 12.

Dr. Zalatnay István lelkész és Lovas Józsefné főgondnok

Körlevél, 2018 Február

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk nevében. Ősz óta havonta tartunk megemlékezést az Erdélyi Emlékkert valamelyik emlékhelyén, felolvasva az összes emléktábla szövegét. Február 11-én a Kolozsvár-Kalotaszeg régió kerül sorra. Ezt követően Meister Éva színművész mutatja be Kocsis István Árva Bethlen Kata c. monodrámáját

Idén is lesz a gyülekezetben nagyszombat este 11 órás kezdettel teljes éjszakás húsvéti vigília hajnali úrvacsorával, felnőtt konfirmációval

 • ● amely a gyülekezet liturgikus életének csúcsa
 • ● amire legalább egyszer mindenkinek érdemes jönnie (utána fog máskor is)
 • ● ahol nem kell félni a fáradságtól, le lehet pihenni a vendégszálláson (alig szoktak)

Most is húsvét utáni második vasárnap, tehát április 15-én tartjuk a Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozóját „Bach és Erdély” fő témával

 • ● melyen Csűry István püspök és Potyó Ferenc gyulafehérvári érseki helynök szolgálnak.
 • ● Benkő Tímea evangélikus teológia tanár, lipcsei doktorandusz a szakmai szervező.
 • ● Erich Türk, kiemelkedő orgonaművész ad koncertet.
 • ● Bach erdélyi recepciójáról és újonnan előkerült erdélyi kottákról lesz izgalmas, de
  közérthető előadás.
 • ● Korállokat énekel és énekeltet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet vegyeskara.
 • ● zenélnek és mesélnek: a Musica Donum Dei barokk együttes, Zalatnay Flóra Lili
  mezzoszoprán, Jánosházi Péter csellista.

Új lendületet vettek határon túli támogatásaink. Tavaszy Sándor Oktatási Programot indítottunk, melynek keretében segítjük, egyebek mellett a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna
Református Iskola Szociális Napközijét, a Kallós Alapítvány nagysármási szórványkollégiumát. (Erről bővebben is beszámolunk egy hónapon belül szétküldendő új tájékoztató füzetünkben.)

Kérjük, idén se feledkezzenek meg arról, hogy az Szja 1%-kal lehet támogatni az Erdélyi Gyülekezetet (Technikai szám: 0334) és a Legato Alapítványt (Adószám: 180990098-1- 41).

Az Erdélyi Gyülekezet Tavaszy Sándor Oktatási Programja

Decemberi ülésén úgy döntött az Erdélyi Gyülekezet presbitériuma, hogy támogatási programjait tematikusan csoportosítva hosszabb távú “projektek” keretébe szervezi. Így hozta létre elsőként a fent megnevezett programot, melyet a két háború közötti erdélyi szellemi élet kiemelkedő személyiségéről, a teológus és filozófus egyetemi tanárról, nevezett el, aki az elmúlt század legfontosabb, Karl Bart-ról elnevezett protestáns teológiai iskolájának és Søren Kierkegaard filozófiájának egyaránt magyar nyelvterületen való meghonosítójaként ismert.

Tovább

 

Gyülekezeti Körlevél, Karácsony

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

 

Karácsonyra és az új évre készülve szeretettel köszöntjük az Erdélyi Gyülekezet nevében. Szívből kívánjuk, hogy a szűkebb és tágabb környezetünkben is növekvő zavarodottságot, félelmeket, keserű indulatokat legyőzve a következő napokban igazi szeretet, béke és meghittség költözzék szívünkbe és otthonainkba.

Gyülekezetünk sokszínű életének köszönhetően sok a tapasztalatunk – az emberi nyomorúságról, de az őszinte segítőkészségről is. Azt látjuk, hogy mindenütt jót tenni akaró és tudó emberekre van elsősorban szükség. Közösségek, így az Erdélyi Gyülekezet részéről is pedig bölcs döntésekre, hogy hol, miben van feladata és lehetősége is tenni.

 

Az elmúlt esztendő

Az elmúlt évet végig gondolva sok mindennek örülhetünk. Istentiszteleti életünk az évek óta kialakult rend szerint folyik a maga régi tradíciókat életre keltő gazdagságával, napszaki áhítataival. Különösen is örülünk az e téren újonnan kialakult kapcsolatunknak a Lónyay utcai Református Gimnáziummal.

Egészen más jellegű – gitáros, látványos, élményszerű – istentiszteleti élet az, amelyre Cegléd Ugyer nevű, mélyszegénységben élő negyedének iskolájában van lehetőség, és amelyet a jövőben erősíteni szeretnénk.

E kettő a lehető leginkább eltérő istentisztelet típus; bennünket pedig arra tanít, hogy – Pál apostolt idézve – tanuljunk meg görögöknek görögül zsidóknak zsidóul szólni.

Számos értékes, felemelő programunk volt az elmúlt évben, amelyért előadóinkat, vendégeinket illeti köszönet. A legfrissebbként él bennünk a november végi Örökkévalóság Vasárnapja és az annak keretében tartott Kuncz Aladár megemlékezés és előadások.

A Reménység Szigete folyamatosan szépül, fejlődik egy-egy kis lépéssel. Legutóbb két épületre került új tető, így jövőre folytatni tudjuk a belső munkálatokat.

 

A jövő év

Terveinkhez kapcsolódó nagyon fontos hír, hogy elindul környezetünk fejlesztése: nagy lakótelep épül szomszédságunkban, egyúttal új ún. szabályozási terv készül az egész városnegyedre, amelynek keretében számos sok problémánk megoldódhat.

Úgy döntött presbitériumunk, hogy a jövőben érdemes támogatásainkat koncentráltabbá tenni, és egy-egy külön nevet viselő program keretébe illeszteni. Így hoztuk létre elsőként az Erdélyi Gyülekezet Tavaszy Sándor Programját, amelyet a két világháború közötti erdélyi szellemi élet kiemelkedő személyiségéről, a teológiai és filozófiai tanár professzorról neveztünk el. Ennek keretébe soroltuk négy konkrét támogatásunkat:

 • a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna református iskola szociális napközijét;
 • a válaszúti Kallós Alapítvány által indított nagysármási szórványkollégiumot;
 • a kárpátaljai Szolyva magyar óvodáját;
 • a délvidéki Óbecse központi óvodáját.

Annak érdekében, hogy a gyülekezetünkkel való kapcsolattartás könnyeben tervezhető legyen, már most jelezzük a 2018. év ünnepeit, kiemelt programjait. Ezek listája:

 

Remélve, hogy találkozunk az előttünk álló istentiszteleteken – a 4. ádventin dec. 24-én, Karácsony első vagy másodnapján, az óévin dec. 31-én – áldott karácsony-ünneplést és új évet kíván:Budapest, 2017. december 21-én

márc. 31.

ápr.2

Húsvéti vigília és istentiszteletek Nagyszombat este 10 órától teljes éjszakás vigília;

a hajnali istentisztelet keretében felnőtt konfirmáció

ünnep mindkét napján úrvacsorás istentisztelet

ápr. 15. Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója Kiemelt téma: Bach és Erdély

 • szakmai szervező: Dr. Benkő Tímea teológiai tanár, egyházzenész, orgonista
 • református istentisztelet: Csűry István püspök
 • katolikus mise: Potyó Ferenc érseki helynök
máj. 20/1 Pünkösd Ünnep mindkét napján úrvacsorás istentisztelet

első nap kórus-szolgálattal

június 3. Németh Géza Emlékkonferencia Téma: Nyomorúság – hit – remény – segítés

Konferencia és esettanulmányok: karitatív és cigány-missziós programok az Erdélyi Gyülekezetben és Erdélyben. Bemutatkozik:

 • a gyülekezet Cegléd-ugyeri szolgálata
 • Csibész Alapítvány, Gergely István „Tiszti
 • Marosvásárhely: Lazerenum Alapítvány, Fülöp G. Ila
július az Erdélyi Gyülekezet Tavaszy Sándor Programjának

nyári tábora

az Erdélyi Gyülekezet által támogatott intézmények, fiatalok találkozója támogatott intézmények diákjainak:

 • nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna református iskola szociális napközije
 • a Kallós Alapítvány nagysármási szórványkollégiuma
okt.31-nov.1. Reformáció Napja és

Erdélyi Halottak Napja

31-én du. a reformáció korát felidéző kulturális program,

az Erdélyi Emlékkert bejárása, istentisztelet

Nov. 1.  új emléktáblák és arckép-domborművek elhelyezése

nov. 25. Örökkévalóság Vasárnapja Megemlékezés a ’89-es forradalom mártírjainak kopjafájánál.

Ebben az évben a nagyszebeni áldozatokra emlékezünk.

dec. 25/6 Karácsony mindkét nap úrvacsorás istentisztelet
havonta Régiós megemlékezések

az Erdélyi Emlékkertben

Minden hónap valamelyik vasárnapi istentiszteletéhez kapcsolódóan megemlékezést tartunk egy vagy két régiónál felolvasva a családi emléktáblákat is.

 • január 14. Torda-Kisküküllő (emlékezve az erdélyi vallásszabadságot megteremtő országgyűlésekre)
 • február 11. Kolozsvár-Kalotaszeg és Szamosmente-Beszterece (emlékezve Mátyás király születésére)
 • március 11. Bihar (emlékezve Arany János születésére)

 

Remélve, hogy találkozunk az előttünk álló istentiszteleteken – a 4. ádventin dec. 24-én, Karácsony első vagy másodnapján, az óévin dec. 31-én – áldott karácsony-ünneplést és új évet kíván:

Budapest, 2017. december 21-én

Dr. Zalatnay István
lelkész

Lovas Józsefné
főgondnok

Örökkévalóság Vasárnapi Istentisztelet és Emléktábla avatás

az Erdélyi Gyülekezet szeretettel látja 2017. november 26-án,

 Örökkévalóság Vasárnapján tartandó istentiszteletére,

 Kuncz Aladár emléktáblájának és arckép-domborművének leleplezésére

és a’89-es forradalomra történő megemlékezésére  

10.00-11.45 Istentisztelet

igét hirdet: Baracsi Levente aradi református lelkész

 

Kuncz Aladár emléktábla és arckép-dombormű leleplezése

a táblát elhelyező szervezet az aradi Kölcsey Egyesület

a dombormű Konthur Bertalan szobrászművész alkotása

Megemlékezés a ’89-es mártírok kopjafájánál
A ’89-es forradalom kopjafájánál minden évben egy magyar és egy román mártírt felidézve emlékezünk egy város összes áldozatra.

Az idén a kopjafára felkerülő aradi áldozatok nevei:

Radu Adrian Don (1964-1989) és Grúber Géza (1963-1989).

Az áldozatok életútjáról, haláláról megemlékezik Fekete Károlya Kölcsey Egyesület ügyvezető elnöke.

 

12.00-13.30 Előadások Kuncz Aladárról

Juhász Andrea: „… nagy íróvá váltotta meg a szenvedés.”

Közösség, erkölcs, humanizmus: Kuncz Aladár irodalmi pályája

Filep Tamás Gusztáv: A nem egykönyvű író

és felolvasásra kerül a szerzőnek egy Aradhoz kapcsolódó írása

 

Gyakorlati tudnivalók:

 • Helyszín: Reménység Szigete, a gyülekezet karitatív és kulturális központja
 • Az Örs vezér terei metró-kijáratától jobbra 50 m-re nyíló parkolóban ½ 10-től Erdélyi Gyülekezet feliratú mikrobusz várja az érkezőket, autóval a Fehér útról kell befordulni a Gyógyszergyári utcába, ahol 700 m után jobbra van a bejárat.