Újabb könyvajánló!

Megjelent Urbán Gyula író, költő, bábrendező s egyben a gyülekezetünk presbiterének új verseskötete.
A könyv az Erdélyi Gyülekezetben vásárolható meg.

Advent harmadik vasárnapja – hallgassa meg a prédikációt!

Az alábbi linken elérhető a legutóbbi -Advent harmadik vasárnapján rögzített- prédikáció.

Félúton

Megjelent az Erdélyi Gyülekezet vezető lelkészének, Zalatnay Istvánnak Félúton című kötete, amely megvásárolható a gyülekezetben és egyházi könyvesboltokban.

Adventi körlevél

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

Ma az egykori jóságos Mürai Szt. Miklós püspök, közismert nevén, Mikulás napján érdemes felidéznünk, miért is vannak ezen a napon ajándékok az ablakokban – a gyermekeknek, de talán a felnőtteknek is.

„Miklós, szülei elhaltával azon kezdett gondolkozni, hogyan tudná roppant vagyonát az emberi dicséret helyett Isten dicsőségére fordítani. Volt egy szomszédja, nemes ember, aki szükségre jutván, három szűz leányát utcalánynak adni kényszerült, hogy szégyentelen üzletük jövedelméből élelemhez jussanak. A szentnek tudomására jutott a dolog, és elborzadt a gyalázatos bűn miatt. Egy csomó aranyat rejtett egy kendőbe, és az éj leple alatt, az ablakon keresztül, titokban bedobta a házba, majd ugyanolyan titokban távozott. Reggel fölserkenvén az ember megtalálta az aranyat, és Istennek hálát adva, kiházasította elsőszülött leányát.”

Gyülekezetünkben felemelő ünnepekre tekintünk vissza és előre egyaránt:
• Nov. 24-én, Örökkévalóság Vasárnapján a ’89-es forradalom mártírjainak emlékére állított kopjafánk megkoszorúzása után bensőséges alkalom keretében Tőkés Lászlóval, az akkori legfontosabb szereplővel együtt idéztük fel a 30 évvel ezelőtti eseményeket. Az idősebbek életében ezek voltak talán a leginkább történelmi napok, melyeket megéltek. Ezért tervezünk megjelentetni egy könyvecskét visszaemlékezésekkel.

Várunk e-mail címünkre egyoldalas (2500 karakter) emlékezéseket a forradalom napjaira!

• Ádvent első vasárnapján ismét elhelyeztük templomunkban a 180 évvel ezelőtti „igazi” mintájára készített ádventi koszorút, melyet otthonába fogadott nyomorgó gyermekeknek készített egy hamburgi lelkész úgy, hogy minden napnak volt egy külön kis gyertyája. Készüljünk így is az ünnepre:

Látogassunk meg, segítsünk legalább egy testi vagy lelki értelemben rászorulót ádventben!

• Mivel karácsonyra sokan utaznak haza, idén is lesz „előkarácsony”: dec. 15-én úrvacsorás istentisztelettel, kórusszolgálattal és a szokásostól eltérő, „értelmesebb ajándékkal”.
• Karácsony mindkét napján most is 10 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet.

Törekszünk arra, hogy jobban, többféleképpen tudjuk elérni a velünk kapcsolatban lévőket. Ezért:
• Megújul honlapunk: gyakrabban vannak új anyagok, feltesszük az igehirdetések hanganyagát, és könnyebben elérhetők lesznek a gyülekezetről készült sajtóanyagok is.
• Egyre élőbb FB oldalunk, és indult Instagram is.

Kérjük, küldjék el – esetleg megváltozott – e-mail és postai címüket!

A minél hasznosabb segítés jegyében vállaltuk, hogy az eddigin túl a teljes költség kb.felével, évi 1 millió Ft-tal segítjük, hogy még egy szakpedagógus dolgozhasson a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Református Iskola szociális napközijében; hogy az ott nevelt 20 nehéz sorsú gyermek számára több fény és meleg jusson – ahogyan karácsonyhoz közeledve az „igazi” ádventi koszorún…És hogy mi, mai keresztények próbáljuk utánozni leghitelesebb elődeinket, éltenek légyen a 4. vagy a 18. században.

Remélve, hogy személyesen is találkozunk ünnepi istentiszteleteinken, Istentől megáldott ádventi készülődést és karácsony-ünneplést kíván:

Budapest, 2019. december 6.

Dr. Zalatnay István    Bierbauer Zsolt
vezető lelkész            főgondnok   

Az erdélyi menekültkérdés és a berlini fal leomlása

Zalatnay István előadása
Fotó: NyugatJelen.com

A temesvári népfelkelés közelgő 30. évfordulója alkalmából, november 29-én, pénteken a Baráti esték rendezvénysorozat vendégei voltak Lukács Csaba újságíró és dr. Zalatnay István, a budapesti Erdélyi Gyülekezet lelkipásztora. Az Új Ezredév Központban megtartott Baráti est résztvevői megtekintették Lukács Csaba menekültsorsokat bemutató, Határon – 1988–89 című dokumentumfilmjét, majd izgalmas háttérinformációkat tudtak meg dr. Zalatnay István lelkipásztortól az 1989 decembere előtt Romániába küldött segélyszállítmányokról, valamint az erdélyi menekültkérdés és a berlini fal leomlása közötti rejtett összefüggésekről.

Lukács Csaba dokumentumfilmje négy erdélyi magyar „határsértő” történetét mutatja be, akiket vagy elfogtak a román–magyar határon, vagy átjutottak, de visszaküldték őket a magyar határőrök, vagy szerencsésen átjutottak és új életet kezdtek az anyaországban. Drámai történeteket hallottunk a menekültek, illetve a határ menti településeken élő szem- és fültanúk szájából, akik brutális bántalmazásokról és gyilkosságokról is beszámoltak. Lukács Csaba elmondta, hogy nagyon kevés menekültet és a határzónában élő tanút tudott szóra bírni, mert az emberek egy negyed évszázad elteltével sem akarnak beszélni az átélt borzalmakról, talán még ma is félnek az esetleges következményektől.

A teljes cikk a NyugatJelen oldalán