Zsolnai kaland – gyülekezeti kirándulás

           

 Augusztusban nagyon szép gyülekezeti kiránduláson vehettek részt a gyülekezet tagjai a Kárpát-medencének egy természeti szépségekben és kulturális emlékekben egyaránt bővelkedő, de viszonylag kevéssé ismert régiójában, a valamikori Felvidék nyugati részén a Vág völgyében és környékén. Zsolnán lakó nagyon kedves, régi barátunk készítette elő utunkat – és meglepetésként küldte el a magyarul és szlovákul egyaránt megjelent alábbi írását:

 
 

 

Gyülekezeti Körlevél – 2018 október

Meghívó

 

Az Erdélyi Gyülekezet szeretettel várja családjával együtt  

2018. október 31-én Reformáció Ünnepére

valamint

a gyülekezet által hagyományosan november 1-jén tartott Erdélyi Halottak Napjára

 

Program:

 

okt.31.

17.00

„A hitnek világa fénylik” – zenében és versben is.

Simonfi Zsuzsanna (ének), Varga Áron (orgona) és a Zeneakadémia egyházzene szakos hallgatói

– Benkő Ildikó és Urbán Gyula versei saját tolmácsolásukban

18.00 Az Erdélyi Emlékkertben megemlékezés az egyes régiókban született történelmi személyiségekről
18.30 Úrvacsorás istentisztelet reformáció ünnepi liturgikus imák
nov.1.
8.00 Reggeli áhítat
12.00 Napközi áhítat
16.00 Úrvacsorás istentisztelet kórusszolgálattal

majd az Erdélyi Emlékkert bejárása és „világítás”

18.00

Esti áhítat

(Az Erdélyi Gyülekezetben régi magyar protestáns istentiszte-leti hagyományok ihletésére született liturgia szerint történik „a nap megszentelése”. Halottak Napján ezek az áhítatok kísérik a megemlékezőket a szeretteikhez és az Isten színe elé vezető úton.)

Gyakorlati tudnivalók:

  •  – az Örs vezér tere metró-kijáratától jobbra 50 m-re nyíló parkolóból 31-én 16.30-tól, nov. 1-jén 7.45-tól Erdélyi Gyülekezet feliratú mikrobusz jár.
  •  – Autóval az Örs vezér terétől a Fehér útra, majd 500 m után a lámpás kereszteződés-nél balra kell fordulni, a Gyógyszergyári útra; 700 m után jobbra van a bejárat.
  •  – Az Emlékkert egész nap látogatható; az emlékhelyek bejáratánál található kaspókban lehet virágot, az emléktáblák alatt pedig mécsest elhelyezni. Mécses a helyszínen vásárolható.
  •  – Az istentiszteletek kivételével folyamatosan lehet családi emléktáblát és urnahelyet megrendelni.
  •  – Az egész nap működő büfében tea, forralt bor, zsíros kenyér kapható.
  •  – Cím: 1106 Budapest, Gyógyszergyári út 3.

Legújabb presbitereink

Három új presbiter tett fogadalmat Isten előtt: Benkő Ildikó, Bierbauer Zsolt és Németh Ferenc személyében.

Isten gazdag áldása legyen szolgálatukon és munkájukon!

 

 

Gyülekezeti Körlevél, 2018 Szeptember

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

 

Az elmúlt hónapokban sok minden történt gyülekezetünk és a „Sziget” életében. Inkább jó dolgok: részben szokásosak, részben újak is:

Különösen is jól sikerült ez évi Németh Géza Emlékkonferenciánk, amelyre nagyon kedves, régi erdélyi barátaink is jöttek: Fülöp G. Ila Marosvásárhelyről és Gergely István „Tiszti” Csíkszeredából.

Egész nyáron laktak erdélyi egyetemisták – teológusok, egyházzenészek, de más szakosok is – nemrég elkészült diákszállásunkon: részben ún. „erazmuszosok”, részben olyanok, akik szakmai gyakorlatra jöttek Budapestre. A zenészek nagyszerűen be tudtak kapcsolódni az istentiszteleti szolgálatokba és gyülekezeti kórustáborunkba, amelyet hatalmas lelkesedéssel szervezett meg kántorunk, Varga Áron.

Fontos változás, hogy tavasztól másik lelkész is szolgál gyülekezetünkben Sebestyén Katalin személyében, és szeptembertől segédlelkész is lesz, Tarr Csaba, aki Erdélyből érkezik.

Most van folyamatban egyik épületünk tetőcseréje, amely lehetővé teszi, hogy megfelelően helyezzük el könyvtárunkat – amely gyönyörű, több mint 3000 kötetes gyűjteménnyel gazdagodott Szőcs Attilának köszönhetően – és viseletgyűjteményünket, melynek hosszabb távra való gondozását vállalta Veres Emese Gyöngyvér, akit legtöbben rádióriporterként ismernek, de elsősorban néprajzos.

Augusztus 16-17-én vajdasági és kárpátaljai óvónőkkel tartottunk egy hosszú távra tervezett együttműködése előkészítő konzultációtt, amelynek az a célja, hogy a kisebbségi helyzetben felnővő gyermekek a kezdetektől a sajátos körülményeket figyelembe vevő legmagasabb szintű oktatásban részesülhessenek.

Augusztus 19-én a Kolozsvári Magyar Napok keretében mutatkozott be gyülekezetünk fejfagyűjteménye, amely a maga műfajában a legátfogóbb a Kárpát-medencében és egyre ismertebb: a múltkor a Néprajzi Múzeum, késő őszre a Nemzeti Galéria kért tőlünk néhány fejfát kölcsön. Kolozsváron javaslat született arra, hogy az egyházak külön értékként tartsák számon, és óvják ezeket a „kopjafákat”. A gyűjteményért Polony Levente és Bogár Sándor kurátoroknak tartozunk elsősorban köszönettel.

Nem maradhat azonban említés nélkül az elmúlt hónapok két hatalmas vesztesége sem, az erdélyi és az egész magyar élet két meghatározó személyiségének, Kallós Zoltánnak és Kányádi Sándornak az elhunyta, akik mindketten többször is megfordultak gyülekezetünkben. Legyen áldott emlékük!

A közeljövő fontosabb eseményei:

Egyházkerületünk egészében, s így nálunk is presbiterválasztás lesz: szeptember 9-én jelölő közgyűlés, október 7-én maga a presbiterválasztás. Kérjük, a gyülekezet választójoggal bíró tagjait, igyekezzenek e két vasárnap mindenképp jönni az istentiszteletre. Az új presbiterek eskütételére október 31-én kerül sor.

Szeptember 11-16. között lesz nyugdíjashetünk, melyet Sebestyén Katalin és Koryürek Vera presbiterünk vezetnek, és vendég lesz Fabók Mariann bábművész, Jánosházi Péter csellóművész, de koncertet adnak a „Szigeten” lakó, Kolozsvárról jött egyházzenész, illetve zenepedagógia szakos hallgatók: Péter Rita és Rémán Roland Róbert.

Az Erdélyi Emlékkertben havonta szokásos regionális megemlékezésekből a következő a Sepsi-erdővidékiben és a Kézdi-orbaiban lesz szeptember 16-án, az udvarhelyszékiben pedig október 21-én. Ezekre mindenkit szeretettel várunk, de különösen is azokat, akiknek családi emléktáblájuk van.

A Bólyai Egyetem és az Erdélyi Múzeum Egyesület október 5-6-án tart Kolozsvárt Tonk Sándor emlékkonferenciát a kiemelkedő történész és az Erdélyi Magyar Tudományegyetem első rektora előtt tisztelegve; a nyitó előadásra Zalatnay Istvánt kérték fel.

 

Remélve, hogy személyesen is találkozunk a következő hetekben, üdvözletét küldi:

 

Budapest, 2018. augusztus 30.

Dr. Zalatnay István                          Lovas Józsefné

vezető lelkész                                  főgondnok

Anyák napja a szolyvai egyházi óvodában