Újabb bábos siker a Várkonyi iskolában

Újabb országos sikernek örülhetünk a Cegléd-Ugyeri iskola alsós bábcsoportjával! A gyerekek többek közt gyülekezeti tagjaink, Koryuek Vera és Urbán Gyula hathatós (és profi!) közreműködésével készültek föl, és Maszlay Judit gyönyörű bábjait láthatjuk a videón, alább. Minden közreműködőnek szívből gratulálunk!

Gyülekezeti Körlevél, 2018 Május

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk nevében. E körlevelünkhöz mellékeljük már márciusban elkészült Tájékozta-tó füzetünket, valamint annak most elkészült kiegészítő „leporellóját”, amelyben új munkatársainkat mutatjuk be, és kicsit részletesebben karitatív szolgálatunkat. Kérjük, másokkal is ismertessék meg!

 

A közeljövő kiemelt programjai:

Május 20-21. Pünkösd ünnepe vasárnap és hétfőn is úrvacsorás istentisztelettel.
Június 3. Németh Géza Emlékkonferencia

A gyülekezet alapító lelkészének születésnapja körül tartott évenkénti konferencia központi témája idén:

Egyház – Cigányság – Misszió

A 10 órás istentisztelet után – egy ebédszünet közbeiktatásával – három blokkban foglalkozunk a témával. Meghívottak:
Cegléd-Ugyer iskolája, óvodája, gyülekezetünk által is finanszírozott szociális munkása (Benedek Gáborné,
Téren Gyöngyi, Lugosi Gáborné)
Gergely István „Tiszti” és a csíkszeredai Csibészek Alapítvány
Fülöp G. Ila és marosvásárhelyi vártemplomi gyülekezet által indított utcagyerek misszió
A Budapesti Református Cigány Szakkollégium és lelkésze Topolánszky Ákos

 

Szja 1%-os rendelkezés

Idén már az adóhatóság, a NAV készített mindenkinek adóbevallását. Aki nem kérte, annak nem is küldték el. Félő, hogy sokak támogatása így elvész, akik korábban segíteni tudták így az egyházakat és a társadalmi szervezeteket.

Május 22-ig azonban még lehet rendelkezni az Szja 1 %-ról, és azt beküldeni a NAV-hoz.

Ehhez a korábbi eljárásnak megfelelően kell a – levelünkhöz is mellékelt – formanyomtatványt kitölteni, leragasztott és a ragasztáson keresztül aláírt borítékban postán elküldeni a megyei vagy illetékes budapesti NAV-hoz.

Fontos, hogy az egyházaknál azok rendelkezése is számít, akik nyugdíjasok vagy más miatt nincs adózott jövedelmük, mert a támogatás egy része a rendelkezések számától függ.

A korábbiaknál így bonyolultabb az adó 1 %-kal való támogatás, de nagy segítséget jelent. Kérjük, akár az Erdélyi Gyüleke-zetet vagy alapítványát, akár mást támogatnának szívesen, vállalják a plusz fáradságot.

Az Erdélyi Gyülekezet technikai száma: 0334
Társadalmi szervezetként támogatható Legato Alapítványt (Adószám: 18099098-1-41)

Remélve, hogy személyesen is találkozunk a következő hetekben, üdvözletét küldi:

Budapest, 2018. május 10.

Dr. Zalatnay István lelkész és Lovas Józsefné főgondnok

Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója

2018. április 15. vasárnap, Erdélyi Gyülekezet – Reménység Szigete

melynek kiemelt témája:

Bach és Erdély

P R O G R A M

10.00-11.30 Istentisztelet (Igét hirdet: Csűry István püspök /Nagyvárad/, úrvacsora: Dr. Zalatnay István /Erdélyi Gyülekezet/)
11.45-12.15 A Kolozsvári Protestáns Teológia Énekkarának koncertje; kórusvezető: drs. Benkő Tímea teológiai tanár, Kolozsvár
12.15-12.30 Csűry István: Erdélyi ökumené a múltban és a jelenben
12.30-12.45 Zalatnay István: A felekezetek közötti úrvacsorai közösség kérdése és

Bejelentés: Milyen feltételek mellett vehetnek részt nem reformátusok az úrvacsorában az Erdélyi Gyülekezetben?

12.45-13.00 Találkozások c. grafikai és néprajzi kiállítás megnyitása (Ürmös Péter) A Kisgrafika Barátok Köre vándorkiállítása
13.00-14.00 Ebédszünet: ebédjegy váltható a regisztrációnál, büfé, kürtőskalács
14.00-15.00 A Musica Donum Dei barokk zenei együttes Márkus-Zalatnay Fruzsina barokk fuvola, Lachegyi Róza barokk hegedű, Tegyei Zoltán csembaló) és Jánosházi Péter barokk cselló koncertje)
15.00-16.00 Katolikus mise: celebrálja Marton Zsolt, a Központi Papnevelő Intézet rektora
16.00-17.00 Erich Türk orgonakoncertje és előadása az erdélyi barokk zene világáról Bach és Händel művekből, Ruzitska Györgytől, valamint a Josephus Fazakas Krizbacensis kottás gyűjteményből (1738) és az ún.  szentgyörgyi kéziratból (1757)
egész nap Óránként harangszó, fohász és énekvers (az Erdélyi Gyülekezet imái)

Gyakorlati tudnivalók:

 • „Erdélyi Gyülekezet” jelzésű mikrobuszok járnak egész nap az Örs vezér tere (Metró kijárattól jobbra 50 m-re lévő megálló) és a Reménység Szigete között.
 • A regisztrációnál egyháztagság rendezhető, adatok pontosíthatók, rendelhető családi emléktábla (Erdélyi Emlékkertbe), urnahely (az altemplomba).

Körlevél, 2018 Március

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk nevében. E körlevelünkben legfontosabb gyülekezeti eseményeinkről írunk, de bővebb Tájékoztató füzetet is küldünk postán, és feltesszük honlapunkra. Postán két példányt küldünk, és kérjük adják az egyiket olyannak, akit érdekelhet gyülekezetünk élete, programjai.

Március 25. Kisebbségvédelmi kezdeményezés

Április 3-ig lehet aláírni egy polgári kezdeményezést, amely, ha sikeres, nem jogilag, de ténylegesen kötelezi az EU-t, az őshonos kisebbségeket védő intézkedésekre. Virágvasárnapi istentiszteletünk után külön program keretében

lehetőséget biztosítunk az aláírásra

és vendégünk lesz Jeszenszky Géza, az Antall-kormány külügyminisztere, akivel Kísérlet a trianoni trauma orvoslására c. könyvéről és a nemzetközi kisebbségvédelem mai lehetőségeiről fogunk beszélgetni.

Március 31-április 2. Húsvétünneplés

A keresztyén egyház legfőbb ünnepén másfél évtized óta tartunk

egész éjszakás vigíliát

nagyszombat 22 órától. A gondolati és egyházzenei anyagában nagyon gazdag alkalom végén hajnalban lesz felnőtt kon-firmáció és úrvacsora. Az éjszaka során le lehet pihenni vendégszállásunkon. 1-jén, 2-án 10-től úrvacsorás istentisztelet.

Április 15-én 10 órától Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója

Húsvét utáni második vasárnapi ünnepünk egyházi szolgálatait Csűry István püspök és Potyó Ferenc gyulafehérvári érseki helynök végzi. Szakmai szervező drs. Benkó Tímea evangélikus teológiai tanár, a kiemelt téma:

Bach és Erdély

Bach erdélyi recepciójáról és újonnan előkerült erdélyi kottákról lesz izgalmas, de közérthető előadás. Korállokat énekel és énekeltet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet vegyes kara zenél és mesél a Musica Donum Dei együttes, Zalatnay Flóra Lili mezzoszoprán, Jánosházi Péter csellista koncertet ad Erich Türk kiemelkedő erdélyi orgonaművész

Szja 1%-os rendelkezés

Idéntől az adóbevallását mindenkinek automatikusan elkészíti a NAV; akinek nincs ügyfélkapuja

március 19. hétfőig kérheti, hogy küldjék el adóbevallását papíron,
és így legegyszerűbb az Szja 1-%ról is rendelkezni. Ennek módja:

• sms-ben a 30/3444304 számra küldendő: SZJA-szóköz-adóazonosító-szóköz-születési év,hó,nap;
• 1819-es tel.szám: automata menüajánlatára 1-est majd a következő ajánlatra újra 1-est kell beütni;
• www.nav.gov.hu/eszja/eszja: „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez”;
• az ügyfélszolgálatot is fel lehet keresni;

Aki kicsúszik a határidőből pótlólag külön elküldheti Szja-rendelkezését a NAV-nak május 20-ig.

Támogatható az Erdélyi Gyülekezet (Technikai szám: 0334)
és társadalmi szervezetként alapítványunk a Legato Alapítványt (Adószám: 18099098-1-41).

Remélve, hogy személyesen is találkozunk a következő hetekben, üdvözletét küldi:

Budapest, 2018. március 12.

Dr. Zalatnay István lelkész és Lovas Józsefné főgondnok

Körlevél, 2018 Február

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk nevében. Ősz óta havonta tartunk megemlékezést az Erdélyi Emlékkert valamelyik emlékhelyén, felolvasva az összes emléktábla szövegét. Február 11-én a Kolozsvár-Kalotaszeg régió kerül sorra. Ezt követően Meister Éva színművész mutatja be Kocsis István Árva Bethlen Kata c. monodrámáját

Idén is lesz a gyülekezetben nagyszombat este 11 órás kezdettel teljes éjszakás húsvéti vigília hajnali úrvacsorával, felnőtt konfirmációval

 • ● amely a gyülekezet liturgikus életének csúcsa
 • ● amire legalább egyszer mindenkinek érdemes jönnie (utána fog máskor is)
 • ● ahol nem kell félni a fáradságtól, le lehet pihenni a vendégszálláson (alig szoktak)

Most is húsvét utáni második vasárnap, tehát április 15-én tartjuk a Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozóját „Bach és Erdély” fő témával

 • ● melyen Csűry István püspök és Potyó Ferenc gyulafehérvári érseki helynök szolgálnak.
 • ● Benkő Tímea evangélikus teológia tanár, lipcsei doktorandusz a szakmai szervező.
 • ● Erich Türk, kiemelkedő orgonaművész ad koncertet.
 • ● Bach erdélyi recepciójáról és újonnan előkerült erdélyi kottákról lesz izgalmas, de
  közérthető előadás.
 • ● Korállokat énekel és énekeltet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet vegyeskara.
 • ● zenélnek és mesélnek: a Musica Donum Dei barokk együttes, Zalatnay Flóra Lili
  mezzoszoprán, Jánosházi Péter csellista.

Új lendületet vettek határon túli támogatásaink. Tavaszy Sándor Oktatási Programot indítottunk, melynek keretében segítjük, egyebek mellett a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna
Református Iskola Szociális Napközijét, a Kallós Alapítvány nagysármási szórványkollégiumát. (Erről bővebben is beszámolunk egy hónapon belül szétküldendő új tájékoztató füzetünkben.)

Kérjük, idén se feledkezzenek meg arról, hogy az Szja 1%-kal lehet támogatni az Erdélyi Gyülekezetet (Technikai szám: 0334) és a Legato Alapítványt (Adószám: 180990098-1- 41).