Hallgatható a Pünkösd vasárnapján rögzített igehirdetés

Erdélyi Gyülekezet Média · 2020-05-31 – Pünkösd vasárnap – Igét hirdet Zalatnay István vezető lelkész – Ige: János 3.8

Emlékezés Trianonra – a Marosz család

Fekete Ágnes interjúja

Mai nappal egy Podcastot, internetes rádiót indítunk útjára Határátlépő néven.
Az első beszélgetés Marosz Diánával és Jan Marosz-sal készült, akik Zsolnán élnek kétnyelvű családban.
Megtudjuk belőle, milyen nehéz az anyanyelv átadása. Kiderül az is, hogy a kamasz gyerekeknek mennyire nehéz a kisebbséghez tartozni.
A Marosz család Zsolnán él. Lengyel nagyapa, budapesti magyar feleség, felvidéki magyar nagymama, aki ezt egész életében titkolta: a Trianon-utáni történelem lenyomata egy családon. Azt is megtudjuk tőlük, milyen kemény és szép feladat a kétnyelvű nevelés.

Erdélyi Gyülekezet Média · Marosz család

2020. májusi körlevél

Kedves Testvérek!

Több mint két hónapos szünet után május 24-én ismét tudunk nyilvános istentiszteletet tartani, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Az istentiszteleten – és már előtte ¾ 10-től – Jánosházi Péter szolgál csellómuzsikával: Benedetto Marcello olasz barokk szerző műveiből fog játszani.

Ez az istentiszteletet már nem közvetítjük online. Tudjuk, hogy vannak, akiknek a járványon kívül is jó lenne, ha legalább ilyen módon részesei lehetnének az istentiszteleti közösségnek, azonban azt semmiképpen nem szeretnénk, ha az istentiszteletek átkerülnének a virtuális térbe. Nem kizárt, hogy egyes esetekben a jövőben is lesz ilyen közvetítés, de nem rendszeresen. Azt pedig külön hangsúlyozzuk, hogy akinek fontos az úrvacsora, de lehetetlen eljönnie az istentiszteletre, ahhoz kiviszünk az otthonába úrvacsorát.

Természetesen azt is megértjük, ha valaki még nem mer közösségbe menni vagy tömegközlekedési eszközt használni; aki pedig eljön, azt kérjük, hogy tartsa be a javasolt elővigyázatossági intézkedéseket. Ennek feltételeit igyekszünk mi magunk is megteremteni. Két hónapon keresztül nem kerülhetett sor az istentisztelet hálaáldozati részére, az adakozásra sem. Ha valaki meg tudta tenni, hogy félretegye az erre szánt összeget az elmúlt vasárnapokon, megköszönjük, ha a következő vasárnapi istentiszteletre elhozza.

Ahogyan ígértük, akiket csak postai úton tudunk elérni, azoknak ezzel a levéllel együtt elküldjük három istentisztelet prédikációjának leírt szövegét: a húsvéti és a két húsvét utáni vasárnapét; akik használnak internetet, azok  pedig megtalálják azokat honlapunkon.

 Reméljük, mindenki egészséges, de legalábbis a súlyos betegséget sikerült elkerülnie, és hamarosan megszűnik a rendkívüli helyzet az élet minden területén. De azt is reméljük, hogy az elmúlt hónapok kríziséből tanul az egész emberiség, és sok mindenben bölcsebben, felelősségteljesebben fogja alakítani életmódját

Isten áldását kívánjuk mindannyiójuk életére.
A prédikációk az alábbi linkekre kattintva érhetők el: Húsvét vasárnap, Húsvét utáni első vasárnap, Húsvét utáni második vasárnap

Dr. Zalatnay István Bierbauer Zsolt
vezető lelkész főgondnok

Hallgatható az április 26-i prédikáció

Erdélyi Gyülekezet Média · 2020-04-26 Prédikációt mond Zalatnay István

Permalink

Igehirdetés 2020. április 19. Húsvét utáni első vasárnap


Igehirdetés 2020. április 19. Húsvét utáni első vasárnap 
(A koronavírus járvány miatt zárt ajtókkal tartott, online közvetített istentisztelet)
A sebet hordozó feltámadott
(Textus: Jn 20,24-29)

 (Alapige: Jn 20,24-29)                                        Igehirdető: Zalatnay István

24Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. 25A többi tanítvány így szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára[1], nem hiszem.

26Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: Békesség nektek! 27Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra[2], és ne légy hitetlen, hanem hívő! 28Tamás pedig így felelt: Én Uram és én Istenem! 29Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.

Kedves Testvérek!

A mai nap, a húsvét utáni első vasárnap, még szorosan húsvéthoz tartozik. Azt mindmáig természetesnek tartjuk, hogy több hetes előkészületi ideje van a fő ünnepeknek: karácsony előtt ott van az ádvent, húsvét előtt pedig az ún. nagyböjti idő. De régen maguk az ünnepek is egy teljes hétig tartottak. Úgy mondták, hogy „nyolcaduk van”, merthogy – húsvét esetében – a következő vasárnap már a nyolcadik nap. Tükröződött ebben az, hogy az igazi ünnep nem lehet egy pillanatnyi élmény, amilyen egy film megnézése vagy egy koncert meghallgatása, hanem annak üzenetei, gondolatai, érzései napokon vagy akár heteken keresztül kellene, hogy forogjanak az emberben.   (Húsvétnak a kis nyolcada mellett nagy nyolcada is van, amelyik a húsvétot követő nyolcadik vasárnapig tart, amely nem más, mint pünkösd vasárnapja, a húsvéti ünnepkör igazi befejezése.)

Ezen a vasárnapon tehát adódik, hogy Jézus tanítványok közötti megjelenésének történetei kerüljenek sorra. De ezek között is van egy, amelyik mintha pontosan erre a napra lenne kijelölve: Tamás története, amely azzal kezdődik, hogy húsvét után éppen a nyolcadik napon járunk.


[1]pontosabban: „oldalába”
[2]Ld. mint előbb

Erre a történetre általában úgy utalunk, hogy az „a hitetlen Tamásról” szól. Ez azonban egy kicsit félrevezető. Mintha arról lenne szó, hogy van egy olyan ember a tanítványok között, akinek sajátos jellemzője a kételkedő, hitetlenkedő magatartás. Ennek megfelelően azután könnyen érthetjük úgy, hogy ebben a történetben egy bizonyos emberi alkatról, embertípusról van szó, amely az első tanítványok között Tamásra volt jellemző.

Tovább olvasom>>

Húsvét Hétfői istentisztelet

Ma is elő közvetítés!
10 órakor kezdődik a Húsvét hétfői istentisztelet.
Áldott Ünnepet kívánunk!