2020. májusi körlevél

Kedves Testvérek!

Több mint két hónapos szünet után május 24-én ismét tudunk nyilvános istentiszteletet tartani, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Az istentiszteleten – és már előtte ¾ 10-től – Jánosházi Péter szolgál csellómuzsikával: Benedetto Marcello olasz barokk szerző műveiből fog játszani.

Ez az istentiszteletet már nem közvetítjük online. Tudjuk, hogy vannak, akiknek a járványon kívül is jó lenne, ha legalább ilyen módon részesei lehetnének az istentiszteleti közösségnek, azonban azt semmiképpen nem szeretnénk, ha az istentiszteletek átkerülnének a virtuális térbe. Nem kizárt, hogy egyes esetekben a jövőben is lesz ilyen közvetítés, de nem rendszeresen. Azt pedig külön hangsúlyozzuk, hogy akinek fontos az úrvacsora, de lehetetlen eljönnie az istentiszteletre, ahhoz kiviszünk az otthonába úrvacsorát.

Természetesen azt is megértjük, ha valaki még nem mer közösségbe menni vagy tömegközlekedési eszközt használni; aki pedig eljön, azt kérjük, hogy tartsa be a javasolt elővigyázatossági intézkedéseket. Ennek feltételeit igyekszünk mi magunk is megteremteni. Két hónapon keresztül nem kerülhetett sor az istentisztelet hálaáldozati részére, az adakozásra sem. Ha valaki meg tudta tenni, hogy félretegye az erre szánt összeget az elmúlt vasárnapokon, megköszönjük, ha a következő vasárnapi istentiszteletre elhozza.

Ahogyan ígértük, akiket csak postai úton tudunk elérni, azoknak ezzel a levéllel együtt elküldjük három istentisztelet prédikációjának leírt szövegét: a húsvéti és a két húsvét utáni vasárnapét; akik használnak internetet, azok  pedig megtalálják azokat honlapunkon.

 Reméljük, mindenki egészséges, de legalábbis a súlyos betegséget sikerült elkerülnie, és hamarosan megszűnik a rendkívüli helyzet az élet minden területén. De azt is reméljük, hogy az elmúlt hónapok kríziséből tanul az egész emberiség, és sok mindenben bölcsebben, felelősségteljesebben fogja alakítani életmódját

Isten áldását kívánjuk mindannyiójuk életére.
A prédikációk az alábbi linkekre kattintva érhetők el: Húsvét vasárnap, Húsvét utáni első vasárnap, Húsvét utáni második vasárnap

Dr. Zalatnay István Bierbauer Zsolt
vezető lelkész főgondnok

Gyülekezeti körlevél 2018. november

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

 

Nem könnyű kiválogatni az elmúlt három hónap eseményeiből a legfontosabbakat, de megpróbáljuk:

 • Ősszel újjáalakult presbitériumunk, melynek új tagjai: Benkő Ildikó magyartanárnő, akinek most jelenik meg önálló verseskötete a Napkút Kiadónál; Németh Ferenc, egész kivételes teológiai olvasottsággal bíró matematikatanár, valamint Bierbauer Zsolt mérnök, akit néhány éve kereszteltünk meg gyülekezetünkben, nálunk esküdött és kereszteltük gyermekét; ő lett egyúttal a gyülekezet új főgondnoka
 • Igyekszünk folyamatosan használni egyszerűen, de szépen kialakított kiállítótermünket.

Szeptember 16-án Nagypásztor Andrea alkotásaiból nyílt egy minikiállítás, és már most több elképzelés is van az építkezések miatti néhány hónapos szünet utáni időszakra nézve.

 • Október 5-6-án az Erdélyi Magyar Tudományegyetem alapító rektora, Tonk Sándor emlékére tartottak konferenciát Kolozsvárt. A honlapon megtalálható Zalatnay István ott tartott előadása.
 • Kivételesen szoros kapcsolatunk a Bakonybéli Bencés Monostorral, amellyel évek óta közösen szervezünk konferenciákat.

  Az ökumené kivételes eredménye, hogy mindkét egyház elfogadta, hogy a közösségnek református voltát megőrző tagja is lehessen. A monostor 1000 éves alapítása, és templomuk renoválása alkalmából október 20-án tartott ünnepség felejthetetlen élmény marad minden résztvevőnek.

 • Október 21-én Bereczky Örs ceglédi lelkész prédikált gyülekezetünkben. Utána közösen vitattuk meg a Ceglédhez tartozó Ugyer telepen folyó közös munkánk jövőjét. Ennek eredményeként két új támogatást vállaltunk: kutak fúratását az ellátatlan telepen és szerény ösztöndíjat a legszorgosabb diákok számára.
 • November 9-én gyülekezetünk küldöttsége részt vett a kárpátaljai Szolyva most éledező magyar közösségének szüreti bálján. Tovább folytatjuk az óvoda támogatását, sőt annak kiterjesztéséről döntöttünk a többi magyar intézményre
 • November 20-án mutatták be Bácsfeketehegyen Besnyi Károly „A későbbi kor tanúságára” című, Szász Károly 1885-ös Bácskában végzett püspöki látogatását feldolgozó, a gyülekezet által támogatott kötetét. A „kis délvidéki református találkozónak” is beillő alkalmon részt vett Zalatnay István, akinek a könyv végén olvasható recenziója honlapunkon is megtalálható.

A közeljövő fontosabb eseményei:

 • Ismét szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe gyülekezetünk által kidolgozott „Ádventi Családi Áhítatok Füzetét”; december 16-án tartjuk a már szokásos „karácsonyi előhangulatos”, kórusszolgálatos istentiszteletünket, karácsony mindkét napján pedig természetesen úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
 • Megkezdődött és tavaszra befejeződik az új lelkészi hivatal és irodák kialakítása az egykori „ótemplom” épületének egyik szárnyában. Az épületre napelemek kerülnek , jelezve gyülekezetünk – a keresztény hitből is következő – elkötelezettségét a környezettudatos magatartás
 • Az új presbitérium fontos döntése, hogy megkezdődik egy nyugdíjas lakópark kialakítása a Reménység Szigetén . Adottságaink lehetővé teszik, hogy nagy monstrum épület helyett emberléptékű, néhány lakrészes házacskákban gondolkodjunk.
 • Az Erdélyi Emlékkertben havonta szokásos regionális megemlékezésekből a következő az  Arad-Bánáti Régióban lesz december 16-án, majd a Torda-Kisküküllőiben január 20-án . Ezekre mindenkit szeretettel várunk, de különösen is azokat, akiknek családi emléktáblájuk van.

Áldott ádventi készülődést és karácsony-ünneplést kívánunk mindenkinek, remélve, hogy személyesen is találkozunk a következő hetekben:

Budapest, 2018. november 28.

Dr. Zalatnay István                                                                       Bierbauer Zsolt

vezető lelkész                                                                                        főgondnok

Gyülekezeti Körlevél – 2018 október

Meghívó

 

Az Erdélyi Gyülekezet szeretettel várja családjával együtt  

2018. október 31-én Reformáció Ünnepére

valamint

a gyülekezet által hagyományosan november 1-jén tartott Erdélyi Halottak Napjára

 

Program:

 

okt.31.

17.00

„A hitnek világa fénylik” – zenében és versben is.

Simonfi Zsuzsanna (ének), Varga Áron (orgona) és a Zeneakadémia egyházzene szakos hallgatói

– Benkő Ildikó és Urbán Gyula versei saját tolmácsolásukban

18.00 Az Erdélyi Emlékkertben megemlékezés az egyes régiókban született történelmi személyiségekről
18.30 Úrvacsorás istentisztelet reformáció ünnepi liturgikus imák
nov.1.
8.00 Reggeli áhítat
12.00 Napközi áhítat
16.00 Úrvacsorás istentisztelet kórusszolgálattal

majd az Erdélyi Emlékkert bejárása és „világítás”

18.00

Esti áhítat

(Az Erdélyi Gyülekezetben régi magyar protestáns istentiszte-leti hagyományok ihletésére született liturgia szerint történik „a nap megszentelése”. Halottak Napján ezek az áhítatok kísérik a megemlékezőket a szeretteikhez és az Isten színe elé vezető úton.)

Gyakorlati tudnivalók:

  •  – az Örs vezér tere metró-kijáratától jobbra 50 m-re nyíló parkolóból 31-én 16.30-tól, nov. 1-jén 7.45-tól Erdélyi Gyülekezet feliratú mikrobusz jár.
  •  – Autóval az Örs vezér terétől a Fehér útra, majd 500 m után a lámpás kereszteződés-nél balra kell fordulni, a Gyógyszergyári útra; 700 m után jobbra van a bejárat.

  •  – Az Emlékkert egész nap látogatható; az emlékhelyek bejáratánál található kaspókban lehet virágot, az emléktáblák alatt pedig mécsest elhelyezni. Mécses a helyszínen vásárolható.

  •  – Az istentiszteletek kivételével folyamatosan lehet családi emléktáblát és urnahelyet megrendelni.

  •  – Az egész nap működő büfében tea, forralt bor, zsíros kenyér kapható.

 •  – Cím: 1106 Budapest, Gyógyszergyári út 3.

 

Gyülekezeti Körlevél, 2018 Szeptember

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

 

Az elmúlt hónapokban sok minden történt gyülekezetünk és a „Sziget” életében. Inkább jó dolgok: részben szokásosak, részben újak is:

Különösen is jól sikerült ez évi Németh Géza Emlékkonferenciánk, amelyre nagyon kedves, régi erdélyi barátaink is jöttek: Fülöp G. Ila Marosvásárhelyről és Gergely István „Tiszti” Csíkszeredából.

Egész nyáron laktak erdélyi egyetemisták – teológusok, egyházzenészek, de más szakosok is – nemrég elkészült diákszállásunkon: részben ún. „erazmuszosok”, részben olyanok, akik szakmai gyakorlatra jöttek Budapestre. A zenészek nagyszerűen be tudtak kapcsolódni az istentiszteleti szolgálatokba és gyülekezeti kórustáborunkba, amelyet hatalmas lelkesedéssel szervezett meg kántorunk, Varga Áron.

Fontos változás, hogy tavasztól másik lelkész is szolgál gyülekezetünkben Sebestyén Katalin személyében, és szeptembertől segédlelkész is lesz, Tarr Csaba, aki Erdélyből érkezik.

Most van folyamatban egyik épületünk tetőcseréje, amely lehetővé teszi, hogy megfelelően helyezzük el könyvtárunkat – amely gyönyörű, több mint 3000 kötetes gyűjteménnyel gazdagodott Szőcs Attilának köszönhetően – és viseletgyűjteményünket, melynek hosszabb távra való gondozását vállalta Veres Emese Gyöngyvér, akit legtöbben rádióriporterként ismernek, de elsősorban néprajzos.

Augusztus 16-17-én vajdasági és kárpátaljai óvónőkkel tartottunk egy hosszú távra tervezett együttműködése előkészítő konzultációtt, amelynek az a célja, hogy a kisebbségi helyzetben felnővő gyermekek a kezdetektől a sajátos körülményeket figyelembe vevő legmagasabb szintű oktatásban részesülhessenek.

Augusztus 19-én a Kolozsvári Magyar Napok keretében mutatkozott be gyülekezetünk fejfagyűjteménye, amely a maga műfajában a legátfogóbb a Kárpát-medencében és egyre ismertebb: a múltkor a Néprajzi Múzeum, késő őszre a Nemzeti Galéria kért tőlünk néhány fejfát kölcsön. Kolozsváron javaslat született arra, hogy az egyházak külön értékként tartsák számon, és óvják ezeket a „kopjafákat”. A gyűjteményért Polony Levente és Bogár Sándor kurátoroknak tartozunk elsősorban köszönettel.

Nem maradhat azonban említés nélkül az elmúlt hónapok két hatalmas vesztesége sem, az erdélyi és az egész magyar élet két meghatározó személyiségének, Kallós Zoltánnak és Kányádi Sándornak az elhunyta, akik mindketten többször is megfordultak gyülekezetünkben. Legyen áldott emlékük!

A közeljövő fontosabb eseményei:

Egyházkerületünk egészében, s így nálunk is presbiterválasztás lesz: szeptember 9-én jelölő közgyűlés, október 7-én maga a presbiterválasztás. Kérjük, a gyülekezet választójoggal bíró tagjait, igyekezzenek e két vasárnap mindenképp jönni az istentiszteletre. Az új presbiterek eskütételére október 31-én kerül sor.

Szeptember 11-16. között lesz nyugdíjashetünk, melyet Sebestyén Katalin és Koryürek Vera presbiterünk vezetnek, és vendég lesz Fabók Mariann bábművész, Jánosházi Péter csellóművész, de koncertet adnak a „Szigeten” lakó, Kolozsvárról jött egyházzenész, illetve zenepedagógia szakos hallgatók: Péter Rita és Rémán Roland Róbert.

Az Erdélyi Emlékkertben havonta szokásos regionális megemlékezésekből a következő a Sepsi-erdővidékiben és a Kézdi-orbaiban lesz szeptember 16-án, az udvarhelyszékiben pedig október 21-én. Ezekre mindenkit szeretettel várunk, de különösen is azokat, akiknek családi emléktáblájuk van.

A Bólyai Egyetem és az Erdélyi Múzeum Egyesület október 5-6-án tart Kolozsvárt Tonk Sándor emlékkonferenciát a kiemelkedő történész és az Erdélyi Magyar Tudományegyetem első rektora előtt tisztelegve; a nyitó előadásra Zalatnay Istvánt kérték fel.

 

Remélve, hogy személyesen is találkozunk a következő hetekben, üdvözletét küldi:

 

Budapest, 2018. augusztus 30.

Dr. Zalatnay István                          Lovas Józsefné

vezető lelkész                                  főgondnok

Gyülekezeti Körlevél, 2018 Május

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk nevében. E körlevelünkhöz mellékeljük már márciusban elkészült Tájékozta-tó füzetünket, valamint annak most elkészült kiegészítő „leporellóját”, amelyben új munkatársainkat mutatjuk be, és kicsit részletesebben karitatív szolgálatunkat. Kérjük, másokkal is ismertessék meg!

 

A közeljövő kiemelt programjai:

Május 20-21. Pünkösd ünnepe vasárnap és hétfőn is úrvacsorás istentisztelettel.
Június 3. Németh Géza Emlékkonferencia

A gyülekezet alapító lelkészének születésnapja körül tartott évenkénti konferencia központi témája idén:

Egyház – Cigányság – Misszió

A 10 órás istentisztelet után – egy ebédszünet közbeiktatásával – három blokkban foglalkozunk a témával. Meghívottak:
Cegléd-Ugyer iskolája, óvodája, gyülekezetünk által is finanszírozott szociális munkása (Benedek Gáborné,
Téren Gyöngyi, Lugosi Gáborné)
Gergely István „Tiszti” és a csíkszeredai Csibészek Alapítvány
Fülöp G. Ila és marosvásárhelyi vártemplomi gyülekezet által indított utcagyerek misszió
A Budapesti Református Cigány Szakkollégium és lelkésze Topolánszky Ákos

 

Szja 1%-os rendelkezés

Idén már az adóhatóság, a NAV készített mindenkinek adóbevallását. Aki nem kérte, annak nem is küldték el. Félő, hogy sokak támogatása így elvész, akik korábban segíteni tudták így az egyházakat és a társadalmi szervezeteket.

Május 22-ig azonban még lehet rendelkezni az Szja 1 %-ról, és azt beküldeni a NAV-hoz.

Ehhez a korábbi eljárásnak megfelelően kell a – levelünkhöz is mellékelt – formanyomtatványt kitölteni, leragasztott és a ragasztáson keresztül aláírt borítékban postán elküldeni a megyei vagy illetékes budapesti NAV-hoz.

Fontos, hogy az egyházaknál azok rendelkezése is számít, akik nyugdíjasok vagy más miatt nincs adózott jövedelmük, mert a támogatás egy része a rendelkezések számától függ.

A korábbiaknál így bonyolultabb az adó 1 %-kal való támogatás, de nagy segítséget jelent. Kérjük, akár az Erdélyi Gyüleke-zetet vagy alapítványát, akár mást támogatnának szívesen, vállalják a plusz fáradságot.

Az Erdélyi Gyülekezet technikai száma: 0334
Társadalmi szervezetként támogatható Legato Alapítványt (Adószám: 18099098-1-41)

Remélve, hogy személyesen is találkozunk a következő hetekben, üdvözletét küldi:

Budapest, 2018. május 10.

Dr. Zalatnay István lelkész és Lovas Józsefné főgondnok

Körlevél, 2018 Február

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk nevében. Ősz óta havonta tartunk megemlékezést az Erdélyi Emlékkert valamelyik emlékhelyén, felolvasva az összes emléktábla szövegét. Február 11-én a Kolozsvár-Kalotaszeg régió kerül sorra. Ezt követően Meister Éva színművész mutatja be Kocsis István Árva Bethlen Kata c. monodrámáját

Idén is lesz a gyülekezetben nagyszombat este 11 órás kezdettel teljes éjszakás húsvéti vigília hajnali úrvacsorával, felnőtt konfirmációval

 • ● amely a gyülekezet liturgikus életének csúcsa
 • ● amire legalább egyszer mindenkinek érdemes jönnie (utána fog máskor is)
 • ● ahol nem kell félni a fáradságtól, le lehet pihenni a vendégszálláson (alig szoktak)

Most is húsvét utáni második vasárnap, tehát április 15-én tartjuk a Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozóját „Bach és Erdély” fő témával

 • ● melyen Csűry István püspök és Potyó Ferenc gyulafehérvári érseki helynök szolgálnak.
 • ● Benkő Tímea evangélikus teológia tanár, lipcsei doktorandusz a szakmai szervező.
 • ● Erich Türk, kiemelkedő orgonaművész ad koncertet.
 • ● Bach erdélyi recepciójáról és újonnan előkerült erdélyi kottákról lesz izgalmas, de
  közérthető előadás.
 • ● Korállokat énekel és énekeltet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet vegyeskara.
 • ● zenélnek és mesélnek: a Musica Donum Dei barokk együttes, Zalatnay Flóra Lili
  mezzoszoprán, Jánosházi Péter csellista.

Új lendületet vettek határon túli támogatásaink. Tavaszy Sándor Oktatási Programot indítottunk, melynek keretében segítjük, egyebek mellett a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna
Református Iskola Szociális Napközijét, a Kallós Alapítvány nagysármási szórványkollégiumát. (Erről bővebben is beszámolunk egy hónapon belül szétküldendő új tájékoztató füzetünkben.)

Kérjük, idén se feledkezzenek meg arról, hogy az Szja 1%-kal lehet támogatni az Erdélyi Gyülekezetet (Technikai szám: 0334) és a Legato Alapítványt (Adószám: 180990098-1- 41).