Gyülekezeti körlevél 2018. november

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

 

Nem könnyű kiválogatni az elmúlt három hónap eseményeiből a legfontosabbakat, de megpróbáljuk:

 • Ősszel újjáalakult presbitériumunk, melynek új tagjai: Benkő Ildikó magyartanárnő, akinek most jelenik meg önálló verseskötete a Napkút Kiadónál; Németh Ferenc, egész kivételes teológiai olvasottsággal bíró matematikatanár, valamint Bierbauer Zsolt mérnök, akit néhány éve kereszteltünk meg gyülekezetünkben, nálunk esküdött és kereszteltük gyermekét; ő lett egyúttal a gyülekezet új főgondnoka
 • Igyekszünk folyamatosan használni egyszerűen, de szépen kialakított kiállítótermünket.

Szeptember 16-án Nagypásztor Andrea alkotásaiból nyílt egy minikiállítás, és már most több elképzelés is van az építkezések miatti néhány hónapos szünet utáni időszakra nézve.

 • Október 5-6-án az Erdélyi Magyar Tudományegyetem alapító rektora, Tonk Sándor emlékére tartottak konferenciát Kolozsvárt. A honlapon megtalálható Zalatnay István ott tartott előadása.
 • Kivételesen szoros kapcsolatunk a Bakonybéli Bencés Monostorral, amellyel évek óta közösen szervezünk konferenciákat.

  Az ökumené kivételes eredménye, hogy mindkét egyház elfogadta, hogy a közösségnek református voltát megőrző tagja is lehessen. A monostor 1000 éves alapítása, és templomuk renoválása alkalmából október 20-án tartott ünnepség felejthetetlen élmény marad minden résztvevőnek.

 • Október 21-én Bereczky Örs ceglédi lelkész prédikált gyülekezetünkben. Utána közösen vitattuk meg a Ceglédhez tartozó Ugyer telepen folyó közös munkánk jövőjét. Ennek eredményeként két új támogatást vállaltunk: kutak fúratását az ellátatlan telepen és szerény ösztöndíjat a legszorgosabb diákok számára.
 • November 9-én gyülekezetünk küldöttsége részt vett a kárpátaljai Szolyva most éledező magyar közösségének szüreti bálján. Tovább folytatjuk az óvoda támogatását, sőt annak kiterjesztéséről döntöttünk a többi magyar intézményre
 • November 20-án mutatták be Bácsfeketehegyen Besnyi Károly „A későbbi kor tanúságára” című, Szász Károly 1885-ös Bácskában végzett püspöki látogatását feldolgozó, a gyülekezet által támogatott kötetét. A „kis délvidéki református találkozónak” is beillő alkalmon részt vett Zalatnay István, akinek a könyv végén olvasható recenziója honlapunkon is megtalálható.

A közeljövő fontosabb eseményei:

 • Ismét szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe gyülekezetünk által kidolgozott „Ádventi Családi Áhítatok Füzetét”; december 16-án tartjuk a már szokásos „karácsonyi előhangulatos”, kórusszolgálatos istentiszteletünket, karácsony mindkét napján pedig természetesen úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
 • Megkezdődött és tavaszra befejeződik az új lelkészi hivatal és irodák kialakítása az egykori „ótemplom” épületének egyik szárnyában. Az épületre napelemek kerülnek , jelezve gyülekezetünk – a keresztény hitből is következő – elkötelezettségét a környezettudatos magatartás
 • Az új presbitérium fontos döntése, hogy megkezdődik egy nyugdíjas lakópark kialakítása a Reménység Szigetén . Adottságaink lehetővé teszik, hogy nagy monstrum épület helyett emberléptékű, néhány lakrészes házacskákban gondolkodjunk.
 • Az Erdélyi Emlékkertben havonta szokásos regionális megemlékezésekből a következő az  Arad-Bánáti Régióban lesz december 16-án, majd a Torda-Kisküküllőiben január 20-án . Ezekre mindenkit szeretettel várunk, de különösen is azokat, akiknek családi emléktáblájuk van.

Áldott ádventi készülődést és karácsony-ünneplést kívánunk mindenkinek, remélve, hogy személyesen is találkozunk a következő hetekben:

Budapest, 2018. november 28.

Dr. Zalatnay István                                                                       Bierbauer Zsolt

vezető lelkész                                                                                        főgondnok

Gyülekezeti Körlevél – 2018 október

Meghívó

 

Az Erdélyi Gyülekezet szeretettel várja családjával együtt  

2018. október 31-én Reformáció Ünnepére

valamint

a gyülekezet által hagyományosan november 1-jén tartott Erdélyi Halottak Napjára

 

Program:

 

okt.31.

17.00

„A hitnek világa fénylik” – zenében és versben is.

Simonfi Zsuzsanna (ének), Varga Áron (orgona) és a Zeneakadémia egyházzene szakos hallgatói

– Benkő Ildikó és Urbán Gyula versei saját tolmácsolásukban

18.00 Az Erdélyi Emlékkertben megemlékezés az egyes régiókban született történelmi személyiségekről
18.30 Úrvacsorás istentisztelet reformáció ünnepi liturgikus imák
nov.1.
8.00 Reggeli áhítat
12.00 Napközi áhítat
16.00 Úrvacsorás istentisztelet kórusszolgálattal

majd az Erdélyi Emlékkert bejárása és „világítás”

18.00

Esti áhítat

(Az Erdélyi Gyülekezetben régi magyar protestáns istentiszte-leti hagyományok ihletésére született liturgia szerint történik „a nap megszentelése”. Halottak Napján ezek az áhítatok kísérik a megemlékezőket a szeretteikhez és az Isten színe elé vezető úton.)

Gyakorlati tudnivalók:

  •  – az Örs vezér tere metró-kijáratától jobbra 50 m-re nyíló parkolóból 31-én 16.30-tól, nov. 1-jén 7.45-tól Erdélyi Gyülekezet feliratú mikrobusz jár.
  •  – Autóval az Örs vezér terétől a Fehér útra, majd 500 m után a lámpás kereszteződés-nél balra kell fordulni, a Gyógyszergyári útra; 700 m után jobbra van a bejárat.

  •  – Az Emlékkert egész nap látogatható; az emlékhelyek bejáratánál található kaspókban lehet virágot, az emléktáblák alatt pedig mécsest elhelyezni. Mécses a helyszínen vásárolható.

  •  – Az istentiszteletek kivételével folyamatosan lehet családi emléktáblát és urnahelyet megrendelni.

  •  – Az egész nap működő büfében tea, forralt bor, zsíros kenyér kapható.

 •  – Cím: 1106 Budapest, Gyógyszergyári út 3.

 

Gyülekezeti Körlevél, 2018 Szeptember

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

 

Az elmúlt hónapokban sok minden történt gyülekezetünk és a „Sziget” életében. Inkább jó dolgok: részben szokásosak, részben újak is:

Különösen is jól sikerült ez évi Németh Géza Emlékkonferenciánk, amelyre nagyon kedves, régi erdélyi barátaink is jöttek: Fülöp G. Ila Marosvásárhelyről és Gergely István „Tiszti” Csíkszeredából.

Egész nyáron laktak erdélyi egyetemisták – teológusok, egyházzenészek, de más szakosok is – nemrég elkészült diákszállásunkon: részben ún. „erazmuszosok”, részben olyanok, akik szakmai gyakorlatra jöttek Budapestre. A zenészek nagyszerűen be tudtak kapcsolódni az istentiszteleti szolgálatokba és gyülekezeti kórustáborunkba, amelyet hatalmas lelkesedéssel szervezett meg kántorunk, Varga Áron.

Fontos változás, hogy tavasztól másik lelkész is szolgál gyülekezetünkben Sebestyén Katalin személyében, és szeptembertől segédlelkész is lesz, Tarr Csaba, aki Erdélyből érkezik.

Most van folyamatban egyik épületünk tetőcseréje, amely lehetővé teszi, hogy megfelelően helyezzük el könyvtárunkat – amely gyönyörű, több mint 3000 kötetes gyűjteménnyel gazdagodott Szőcs Attilának köszönhetően – és viseletgyűjteményünket, melynek hosszabb távra való gondozását vállalta Veres Emese Gyöngyvér, akit legtöbben rádióriporterként ismernek, de elsősorban néprajzos.

Augusztus 16-17-én vajdasági és kárpátaljai óvónőkkel tartottunk egy hosszú távra tervezett együttműködése előkészítő konzultációtt, amelynek az a célja, hogy a kisebbségi helyzetben felnővő gyermekek a kezdetektől a sajátos körülményeket figyelembe vevő legmagasabb szintű oktatásban részesülhessenek.

Augusztus 19-én a Kolozsvári Magyar Napok keretében mutatkozott be gyülekezetünk fejfagyűjteménye, amely a maga műfajában a legátfogóbb a Kárpát-medencében és egyre ismertebb: a múltkor a Néprajzi Múzeum, késő őszre a Nemzeti Galéria kért tőlünk néhány fejfát kölcsön. Kolozsváron javaslat született arra, hogy az egyházak külön értékként tartsák számon, és óvják ezeket a „kopjafákat”. A gyűjteményért Polony Levente és Bogár Sándor kurátoroknak tartozunk elsősorban köszönettel.

Nem maradhat azonban említés nélkül az elmúlt hónapok két hatalmas vesztesége sem, az erdélyi és az egész magyar élet két meghatározó személyiségének, Kallós Zoltánnak és Kányádi Sándornak az elhunyta, akik mindketten többször is megfordultak gyülekezetünkben. Legyen áldott emlékük!

A közeljövő fontosabb eseményei:

Egyházkerületünk egészében, s így nálunk is presbiterválasztás lesz: szeptember 9-én jelölő közgyűlés, október 7-én maga a presbiterválasztás. Kérjük, a gyülekezet választójoggal bíró tagjait, igyekezzenek e két vasárnap mindenképp jönni az istentiszteletre. Az új presbiterek eskütételére október 31-én kerül sor.

Szeptember 11-16. között lesz nyugdíjashetünk, melyet Sebestyén Katalin és Koryürek Vera presbiterünk vezetnek, és vendég lesz Fabók Mariann bábművész, Jánosházi Péter csellóművész, de koncertet adnak a „Szigeten” lakó, Kolozsvárról jött egyházzenész, illetve zenepedagógia szakos hallgatók: Péter Rita és Rémán Roland Róbert.

Az Erdélyi Emlékkertben havonta szokásos regionális megemlékezésekből a következő a Sepsi-erdővidékiben és a Kézdi-orbaiban lesz szeptember 16-án, az udvarhelyszékiben pedig október 21-én. Ezekre mindenkit szeretettel várunk, de különösen is azokat, akiknek családi emléktáblájuk van.

A Bólyai Egyetem és az Erdélyi Múzeum Egyesület október 5-6-án tart Kolozsvárt Tonk Sándor emlékkonferenciát a kiemelkedő történész és az Erdélyi Magyar Tudományegyetem első rektora előtt tisztelegve; a nyitó előadásra Zalatnay Istvánt kérték fel.

 

Remélve, hogy személyesen is találkozunk a következő hetekben, üdvözletét küldi:

 

Budapest, 2018. augusztus 30.

Dr. Zalatnay István                          Lovas Józsefné

vezető lelkész                                  főgondnok

Gyülekezeti Körlevél, 2018 Május

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk nevében. E körlevelünkhöz mellékeljük már márciusban elkészült Tájékozta-tó füzetünket, valamint annak most elkészült kiegészítő „leporellóját”, amelyben új munkatársainkat mutatjuk be, és kicsit részletesebben karitatív szolgálatunkat. Kérjük, másokkal is ismertessék meg!

 

A közeljövő kiemelt programjai:

Május 20-21. Pünkösd ünnepe vasárnap és hétfőn is úrvacsorás istentisztelettel.
Június 3. Németh Géza Emlékkonferencia

A gyülekezet alapító lelkészének születésnapja körül tartott évenkénti konferencia központi témája idén:

Egyház – Cigányság – Misszió

A 10 órás istentisztelet után – egy ebédszünet közbeiktatásával – három blokkban foglalkozunk a témával. Meghívottak:
Cegléd-Ugyer iskolája, óvodája, gyülekezetünk által is finanszírozott szociális munkása (Benedek Gáborné,
Téren Gyöngyi, Lugosi Gáborné)
Gergely István „Tiszti” és a csíkszeredai Csibészek Alapítvány
Fülöp G. Ila és marosvásárhelyi vártemplomi gyülekezet által indított utcagyerek misszió
A Budapesti Református Cigány Szakkollégium és lelkésze Topolánszky Ákos

 

Szja 1%-os rendelkezés

Idén már az adóhatóság, a NAV készített mindenkinek adóbevallását. Aki nem kérte, annak nem is küldték el. Félő, hogy sokak támogatása így elvész, akik korábban segíteni tudták így az egyházakat és a társadalmi szervezeteket.

Május 22-ig azonban még lehet rendelkezni az Szja 1 %-ról, és azt beküldeni a NAV-hoz.

Ehhez a korábbi eljárásnak megfelelően kell a – levelünkhöz is mellékelt – formanyomtatványt kitölteni, leragasztott és a ragasztáson keresztül aláírt borítékban postán elküldeni a megyei vagy illetékes budapesti NAV-hoz.

Fontos, hogy az egyházaknál azok rendelkezése is számít, akik nyugdíjasok vagy más miatt nincs adózott jövedelmük, mert a támogatás egy része a rendelkezések számától függ.

A korábbiaknál így bonyolultabb az adó 1 %-kal való támogatás, de nagy segítséget jelent. Kérjük, akár az Erdélyi Gyüleke-zetet vagy alapítványát, akár mást támogatnának szívesen, vállalják a plusz fáradságot.

Az Erdélyi Gyülekezet technikai száma: 0334
Társadalmi szervezetként támogatható Legato Alapítványt (Adószám: 18099098-1-41)

Remélve, hogy személyesen is találkozunk a következő hetekben, üdvözletét küldi:

Budapest, 2018. május 10.

Dr. Zalatnay István lelkész és Lovas Józsefné főgondnok

Körlevél, 2018 Február

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk nevében. Ősz óta havonta tartunk megemlékezést az Erdélyi Emlékkert valamelyik emlékhelyén, felolvasva az összes emléktábla szövegét. Február 11-én a Kolozsvár-Kalotaszeg régió kerül sorra. Ezt követően Meister Éva színművész mutatja be Kocsis István Árva Bethlen Kata c. monodrámáját

Idén is lesz a gyülekezetben nagyszombat este 11 órás kezdettel teljes éjszakás húsvéti vigília hajnali úrvacsorával, felnőtt konfirmációval

 • ● amely a gyülekezet liturgikus életének csúcsa
 • ● amire legalább egyszer mindenkinek érdemes jönnie (utána fog máskor is)
 • ● ahol nem kell félni a fáradságtól, le lehet pihenni a vendégszálláson (alig szoktak)

Most is húsvét utáni második vasárnap, tehát április 15-én tartjuk a Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozóját „Bach és Erdély” fő témával

 • ● melyen Csűry István püspök és Potyó Ferenc gyulafehérvári érseki helynök szolgálnak.
 • ● Benkő Tímea evangélikus teológia tanár, lipcsei doktorandusz a szakmai szervező.
 • ● Erich Türk, kiemelkedő orgonaművész ad koncertet.
 • ● Bach erdélyi recepciójáról és újonnan előkerült erdélyi kottákról lesz izgalmas, de
  közérthető előadás.
 • ● Korállokat énekel és énekeltet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet vegyeskara.
 • ● zenélnek és mesélnek: a Musica Donum Dei barokk együttes, Zalatnay Flóra Lili
  mezzoszoprán, Jánosházi Péter csellista.

Új lendületet vettek határon túli támogatásaink. Tavaszy Sándor Oktatási Programot indítottunk, melynek keretében segítjük, egyebek mellett a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna
Református Iskola Szociális Napközijét, a Kallós Alapítvány nagysármási szórványkollégiumát. (Erről bővebben is beszámolunk egy hónapon belül szétküldendő új tájékoztató füzetünkben.)

Kérjük, idén se feledkezzenek meg arról, hogy az Szja 1%-kal lehet támogatni az Erdélyi Gyülekezetet (Technikai szám: 0334) és a Legato Alapítványt (Adószám: 180990098-1- 41).

Gyülekezeti Körlevél, Karácsony

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

 

Karácsonyra és az új évre készülve szeretettel köszöntjük az Erdélyi Gyülekezet nevében. Szívből kívánjuk, hogy a szűkebb és tágabb környezetünkben is növekvő zavarodottságot, félelmeket, keserű indulatokat legyőzve a következő napokban igazi szeretet, béke és meghittség költözzék szívünkbe és otthonainkba.

Gyülekezetünk sokszínű életének köszönhetően sok a tapasztalatunk – az emberi nyomorúságról, de az őszinte segítőkészségről is. Azt látjuk, hogy mindenütt jót tenni akaró és tudó emberekre van elsősorban szükség. Közösségek, így az Erdélyi Gyülekezet részéről is pedig bölcs döntésekre, hogy hol, miben van feladata és lehetősége is tenni.

 

Az elmúlt esztendő

Az elmúlt évet végig gondolva sok mindennek örülhetünk. Istentiszteleti életünk az évek óta kialakult rend szerint folyik a maga régi tradíciókat életre keltő gazdagságával, napszaki áhítataival. Különösen is örülünk az e téren újonnan kialakult kapcsolatunknak a Lónyay utcai Református Gimnáziummal.

Egészen más jellegű – gitáros, látványos, élményszerű – istentiszteleti élet az, amelyre Cegléd Ugyer nevű, mélyszegénységben élő negyedének iskolájában van lehetőség, és amelyet a jövőben erősíteni szeretnénk.

E kettő a lehető leginkább eltérő istentisztelet típus; bennünket pedig arra tanít, hogy – Pál apostolt idézve – tanuljunk meg görögöknek görögül zsidóknak zsidóul szólni.

Számos értékes, felemelő programunk volt az elmúlt évben, amelyért előadóinkat, vendégeinket illeti köszönet. A legfrissebbként él bennünk a november végi Örökkévalóság Vasárnapja és az annak keretében tartott Kuncz Aladár megemlékezés és előadások.

A Reménység Szigete folyamatosan szépül, fejlődik egy-egy kis lépéssel. Legutóbb két épületre került új tető, így jövőre folytatni tudjuk a belső munkálatokat.

 

A jövő év

Terveinkhez kapcsolódó nagyon fontos hír, hogy elindul környezetünk fejlesztése: nagy lakótelep épül szomszédságunkban, egyúttal új ún. szabályozási terv készül az egész városnegyedre, amelynek keretében számos sok problémánk megoldódhat.

Úgy döntött presbitériumunk, hogy a jövőben érdemes támogatásainkat koncentráltabbá tenni, és egy-egy külön nevet viselő program keretébe illeszteni. Így hoztuk létre elsőként az Erdélyi Gyülekezet Tavaszy Sándor Programját, amelyet a két világháború közötti erdélyi szellemi élet kiemelkedő személyiségéről, a teológiai és filozófiai tanár professzorról neveztünk el. Ennek keretébe soroltuk négy konkrét támogatásunkat:

 • a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna református iskola szociális napközijét;
 • a válaszúti Kallós Alapítvány által indított nagysármási szórványkollégiumot;
 • a kárpátaljai Szolyva magyar óvodáját;
 • a délvidéki Óbecse központi óvodáját.

Annak érdekében, hogy a gyülekezetünkkel való kapcsolattartás könnyeben tervezhető legyen, már most jelezzük a 2018. év ünnepeit, kiemelt programjait. Ezek listája:

 

Remélve, hogy találkozunk az előttünk álló istentiszteleteken – a 4. ádventin dec. 24-én, Karácsony első vagy másodnapján, az óévin dec. 31-én – áldott karácsony-ünneplést és új évet kíván:Budapest, 2017. december 21-én

márc. 31.

ápr.2

Húsvéti vigília és istentiszteletek Nagyszombat este 10 órától teljes éjszakás vigília;

a hajnali istentisztelet keretében felnőtt konfirmáció

ünnep mindkét napján úrvacsorás istentisztelet

ápr. 15. Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója Kiemelt téma: Bach és Erdély

 • szakmai szervező: Dr. Benkő Tímea teológiai tanár, egyházzenész, orgonista
 • református istentisztelet: Csűry István püspök
 • katolikus mise: Potyó Ferenc érseki helynök
máj. 20/1 Pünkösd Ünnep mindkét napján úrvacsorás istentisztelet

első nap kórus-szolgálattal

június 3. Németh Géza Emlékkonferencia Téma: Nyomorúság – hit – remény – segítés

Konferencia és esettanulmányok: karitatív és cigány-missziós programok az Erdélyi Gyülekezetben és Erdélyben. Bemutatkozik:

 • a gyülekezet Cegléd-ugyeri szolgálata
 • Csibész Alapítvány, Gergely István „Tiszti
 • Marosvásárhely: Lazerenum Alapítvány, Fülöp G. Ila
július az Erdélyi Gyülekezet Tavaszy Sándor Programjának

nyári tábora

az Erdélyi Gyülekezet által támogatott intézmények, fiatalok találkozója támogatott intézmények diákjainak:

 • nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna református iskola szociális napközije
 • a Kallós Alapítvány nagysármási szórványkollégiuma
okt.31-nov.1. Reformáció Napja és

Erdélyi Halottak Napja

31-én du. a reformáció korát felidéző kulturális program,

az Erdélyi Emlékkert bejárása, istentisztelet

Nov. 1.  új emléktáblák és arckép-domborművek elhelyezése

nov. 25. Örökkévalóság Vasárnapja Megemlékezés a ’89-es forradalom mártírjainak kopjafájánál.

Ebben az évben a nagyszebeni áldozatokra emlékezünk.

dec. 25/6 Karácsony mindkét nap úrvacsorás istentisztelet
havonta Régiós megemlékezések

az Erdélyi Emlékkertben

Minden hónap valamelyik vasárnapi istentiszteletéhez kapcsolódóan megemlékezést tartunk egy vagy két régiónál felolvasva a családi emléktáblákat is.

 • január 14. Torda-Kisküküllő (emlékezve az erdélyi vallásszabadságot megteremtő országgyűlésekre)
 • február 11. Kolozsvár-Kalotaszeg és Szamosmente-Beszterece (emlékezve Mátyás király születésére)
 • március 11. Bihar (emlékezve Arany János születésére)

 

Remélve, hogy találkozunk az előttünk álló istentiszteleteken – a 4. ádventin dec. 24-én, Karácsony első vagy másodnapján, az óévin dec. 31-én – áldott karácsony-ünneplést és új évet kíván:

Budapest, 2017. december 21-én

Dr. Zalatnay István
lelkész

Lovas Józsefné
főgondnok