Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Barátaink!

Szeretettel köszöntünk mindenkit karácsonyra, a leginkább családi jellegű egyházi ünnepre készülve. Erre gondolva ismét elkészítettük az Ádventi Családi Áhítatok Füzetét, amely letölthető honlapunkról (ld. Hitélet>Heti liturgia), de kinyomtatva is elkérhető az ádventi énekeket tartalmazó cd-vel együtt.)

Ünnepi istentiszteleti rend

 • Ádvent negyedik vasárnapján, december 21-én úrvacsorás és kórusszolgálatos istentisztelet tartunk. Így azokkal is, akik karácsonyra hazamennek Erdélybe, előtte együtt tudunk lenni – már majdnem – karácsonyi gondolatokkal, érzésekkel.
 • December 25-én és 26-án egyaránt karácsonyi úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
 • Óév utolsó istentisztelete december 28-án, az újévben az első január 4-én lesz.
 • Bárkit várunk napszaki áhítatainkra hétköznap 8 és 12, szerdán este 18 órakor is.

Az elmúlt hónapok kiemelkedő eseményei

 • szeptember 13-14-én „Gyülekezetalakulás csodái a világháborúban és utána” címmel emlékeztünk a Szibériában létrejött legnagyobb református hadifogolytábor alapítóira, Szabó Mózesre és Szőnyi Sándorra; vendégünk volt Vetési László az erdélyi szórványmunka „apostola”, és Papp Vilmos volt kőbányai lelkész.
 • Szeptember 16-án az Emberi Erőforrások minisztere, Balog Zoltán Lukács Móric díjjal tüntette ki gyülekezetünk főgondnokát, Lovas Józsefnét.
 • Szeptember 21-én igehirdetéssel szolgált Zalatnay István a Zilahi Református Óvoda felszentelésén; a város magyar intézményeinek – jelenleg is folytatódó – támogatását minden szinten igyekszünk prioritásként kezelni és arra javasolni.
 • Szeptember 26-án Kriza Dániel és Jakab Júlia képviselték a gyülekezetet az udvarhelyi Kede unitárius templomának felszentelésén, melynek újjáépítését az Erdélyi Gyülekezet is támogatta.
 • Szeptember 28-án nyílt meg a Reménység Szigetén presbiterünknek, a Bábszínház bábműhelye volt vezetőjének, Koryürek Verának a bábkiállítása.
 • Október 9-12 között Zalatnay István és Szőke Gábor vitték el a Szolyvai Református Óvoda számára felajánlott támogatást (a Németh Gézának írásaiból szerkesztett, Miért fontos az egyházi jövőkép c. kötetre érkezett adományokat).
 • November 8-án a Reménység Szigete Éliás József emléknapnak adott helyet születésének 100. évfordulója alkalmából. A református egyház zsidómentő misszióját vezető Éliás Józsefet a 70-es évek elején – Németh Gézához hasonlóan – az akkori egyházi vezetéssel szembeni ellenállása miatt szorították ki az egyházból.
 • November 23-án, Örökkévalóság vasárnapján a ’89-es forradalom három marosvásárhelyi áldozatának özvegye, valamint a kiemelkedő román értelmiségi és közéleti személyiség, Smaranda Enache volt a gyülekezet vendége.
 • December 7-én a Kálvin téri templom esti úrvacsorás istentiszteletén tett jeles eredményű BA vizsgát a Zeneakadémia egyházzene szakos hallgatójaként gyülekezetünk másodkántora, Lénárt Linda.
 • December 9-ére virradóan, sajnos, betörtek a Reménység Szigetére. Pénzt, laptopokat, felszereléseket vittek el tőlünk és több bérlőnktől is. A gyülekezetet ért kár nagyobb részét várhatóan téríti a biztosító.
 • Ugyanezen a napon küldtünk főgondnok asszony vezetésével segélyeket (ruhát, édességet, könyveket) egy hódmezővásárhelyi gyermekotthonnak.
 • Az ádventi időben csatlakoztunk a csángó gyermekek számára folyó bakancsgyűjtéshez: 135.000 Ft gyűlt össze, és behoztak húsz pár jó állapotú téli cipőt.

Tervek, programok

a) Múzeum-létesítési tervek

A következő év kiemelkedően fontos programja muzeális intézmény létrehozása a Reménység Szigetén. Ennek alapját a gyülekezet három sajátos, részben egyedinek minősülő gyűjteménye jelenti: egy fejfa (kopjafa), egy népviseleti és egy képzőművészeti gyűjtemény.
A gyülekezet kérvényezte a fővárostól, hogy megkaphassa a közvetlenül a templom mellett lévő, szomszédos terület használati jogát. ahol elhelyezni lehetne a gyűjteményeket.
Erre a munkára is tekintettel, januártól új munkatársa lesz a gyülekezetnek az erdélyi evangélikus lelkészcsaládból származó Veres Emese Gyöngyvér néprajzos személyében.

b) Énekes liturgiai táborozás

Az Erdélyi Gyülekezet a magyar református istentiszteleti élet megújításáért folyó munka egyik legfontosabb központja elméleti és gyakorlati téren egyaránt. Szeptember óta részidős munkatársként vesz részt ebben a munkában Horváth Dorottya legfelső szintű egyetemi végzettségű egyházzenész.
Jövő év koratavaszára tervezünk énekes liturgiai táborozást a Reménység Szigetére. Ilyen jellegű program a református egyházban első alkalommal 2012 nyarán szintén az Erdélyi Gyülekezetben volt.

Egyéb jövő évi programjainkról következő körlevelünkben tudunk majd írni.

Támogatási lehetőség

Köszönettel vesszük szolgálatunk támogatását bármilyen formában. Az egyház-fenntartói járulék idén 4.000 Ft. Kérjük, pótolják azok, aki még nem tették meg.
Rendelkezni lehet a személyi jövedelemadó 2×1 %-áról: közvetlenül támogatható az Erdélyi Gyülekezet a 0334-es technikai számmal, továbbá a Legato Alapítvány 18099098-1-41 adószámmal.

Életükre Isten áldását kérve küldi köszöntését:

Budapest, 2014 Ádventjében

Dr. Zalatnay István – vezető lelkész

Lovas Józsefné – főgondnok

Meghívó – 2014.11.08.

Éliás József református lelkipásztor születésének 100. évfordulója alkalmából emlékező napot szervezünk. A családias légkörű alkalomra az Erdélyi Gyülekezet vendégszeretetében a Reménység Szigete (Budapest, X. Gyógyszergyári út 3.) ad otthont egy kb. száz fős nagyteremben

2014. november 8. napján, szombaton 10 órától.

Az egész napra tervezett program során – az Erdélyi Gyülekezet meghívására – meleg ebéd, büfé és könnyű vacsora várja a megjelenteket, hogy az együttlétet e szükségletek miatt ne kelljen megszakítani és a jó fizikai közérzet biztosított legyen.

A Holocaust évfordulója sok ember figyelmét irányította Éliás József személyére és munkásságára, s a jelenlegi egyházi és társadalmi (politikai) légkörben a Család kívánt erre reagálni az alkalom megszervezésével. Mivel pedig még nincs kellően feldolgozva a Földön eltöltött 80 éve, a látszatát is el akartuk kerülni annak, mintha ez egy tudományos konferencia lenne a műfajra vonatkozó megkötésekkel.

A tervezett program:

Az alkalmat Dr. Zalatnay István, az Erdélyi Gyülekezet lelkésze áhítatával kezdjük.

Az összejövetelen röviden végig vesszük Éliás József életét, tevékenységét, eredményeit, műveit, küzdelmeit és örömeit – hálát adva Istennek mindezekért!

A délelőttöt – a Holocaust 70. évfordulója apropóján is – a második világháború alatti embermentő munkássága felidézésére szánjuk. Elhangzik Wintermantel Balázs mérnök-informatikus előadása, akit nemrég óta, de komoly odafordulással foglalkoztat Éliás József személye és tevékenysége.

Ebéd után a Jó Pásztor Misszió megszűntét követő, haláláig terjedő szakaszára fog emlékezni lánya, Éliás Sára, majd pedig Sipos Tibor németországi református lelkész, az ottani Éliás József Baráti Kör tagja fogja ismertetni teológiai, szépírói és irodalmi munkásságát.

Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze áhítata zárja az összejövetelt.

A technika segítségével Éliás József is fog hozzánk szólni!

A helszínről: a Reménység Szigete az Erdélyi Gyülekezet karitatív és kulturális központja

Megközelítése:

– az Örs vezér terei metrókijárattó jobbra 50 méterre nyíló parkolóban szombaton fél 10-től Erdélyi Gyülekezet feliratú kisbusz várja az érkezőket

– autóval: az Örs vezér terétől a Fehér útra, majd arról 500 méter után a lámpás kereszteződésnél balra kell fordulni, a Gyógyszergyári útra; 700 méter után jobbra van a bejárat.

Mindenkit, aki szerette, ismerte, tisztelte Éliás Józsefet, szeretettel hívunk és várunk!

2014. október 15.

Éliás Józsefné