Gyülekezeti Körlevél, Karácsony

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

 

Karácsonyra és az új évre készülve szeretettel köszöntjük az Erdélyi Gyülekezet nevében. Szívből kívánjuk, hogy a szűkebb és tágabb környezetünkben is növekvő zavarodottságot, félelmeket, keserű indulatokat legyőzve a következő napokban igazi szeretet, béke és meghittség költözzék szívünkbe és otthonainkba.

Gyülekezetünk sokszínű életének köszönhetően sok a tapasztalatunk – az emberi nyomorúságról, de az őszinte segítőkészségről is. Azt látjuk, hogy mindenütt jót tenni akaró és tudó emberekre van elsősorban szükség. Közösségek, így az Erdélyi Gyülekezet részéről is pedig bölcs döntésekre, hogy hol, miben van feladata és lehetősége is tenni.

 

Az elmúlt esztendő

Az elmúlt évet végig gondolva sok mindennek örülhetünk. Istentiszteleti életünk az évek óta kialakult rend szerint folyik a maga régi tradíciókat életre keltő gazdagságával, napszaki áhítataival. Különösen is örülünk az e téren újonnan kialakult kapcsolatunknak a Lónyay utcai Református Gimnáziummal.

Egészen más jellegű – gitáros, látványos, élményszerű – istentiszteleti élet az, amelyre Cegléd Ugyer nevű, mélyszegénységben élő negyedének iskolájában van lehetőség, és amelyet a jövőben erősíteni szeretnénk.

E kettő a lehető leginkább eltérő istentisztelet típus; bennünket pedig arra tanít, hogy – Pál apostolt idézve – tanuljunk meg görögöknek görögül zsidóknak zsidóul szólni.

Számos értékes, felemelő programunk volt az elmúlt évben, amelyért előadóinkat, vendégeinket illeti köszönet. A legfrissebbként él bennünk a november végi Örökkévalóság Vasárnapja és az annak keretében tartott Kuncz Aladár megemlékezés és előadások.

A Reménység Szigete folyamatosan szépül, fejlődik egy-egy kis lépéssel. Legutóbb két épületre került új tető, így jövőre folytatni tudjuk a belső munkálatokat.

 

A jövő év

Terveinkhez kapcsolódó nagyon fontos hír, hogy elindul környezetünk fejlesztése: nagy lakótelep épül szomszédságunkban, egyúttal új ún. szabályozási terv készül az egész városnegyedre, amelynek keretében számos sok problémánk megoldódhat.

Úgy döntött presbitériumunk, hogy a jövőben érdemes támogatásainkat koncentráltabbá tenni, és egy-egy külön nevet viselő program keretébe illeszteni. Így hoztuk létre elsőként az Erdélyi Gyülekezet Tavaszy Sándor Programját, amelyet a két világháború közötti erdélyi szellemi élet kiemelkedő személyiségéről, a teológiai és filozófiai tanár professzorról neveztünk el. Ennek keretébe soroltuk négy konkrét támogatásunkat:

 • a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna református iskola szociális napközijét;
 • a válaszúti Kallós Alapítvány által indított nagysármási szórványkollégiumot;
 • a kárpátaljai Szolyva magyar óvodáját;
 • a délvidéki Óbecse központi óvodáját.

Annak érdekében, hogy a gyülekezetünkkel való kapcsolattartás könnyeben tervezhető legyen, már most jelezzük a 2018. év ünnepeit, kiemelt programjait. Ezek listája:

 

Remélve, hogy találkozunk az előttünk álló istentiszteleteken – a 4. ádventin dec. 24-én, Karácsony első vagy másodnapján, az óévin dec. 31-én – áldott karácsony-ünneplést és új évet kíván:Budapest, 2017. december 21-én

márc. 31.

ápr.2

Húsvéti vigília és istentiszteletek Nagyszombat este 10 órától teljes éjszakás vigília;

a hajnali istentisztelet keretében felnőtt konfirmáció

ünnep mindkét napján úrvacsorás istentisztelet

ápr. 15. Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója Kiemelt téma: Bach és Erdély

 • szakmai szervező: Dr. Benkő Tímea teológiai tanár, egyházzenész, orgonista
 • református istentisztelet: Csűry István püspök
 • katolikus mise: Potyó Ferenc érseki helynök
máj. 20/1 Pünkösd Ünnep mindkét napján úrvacsorás istentisztelet

első nap kórus-szolgálattal

június 3. Németh Géza Emlékkonferencia Téma: Nyomorúság – hit – remény – segítés

Konferencia és esettanulmányok: karitatív és cigány-missziós programok az Erdélyi Gyülekezetben és Erdélyben. Bemutatkozik:

 • a gyülekezet Cegléd-ugyeri szolgálata
 • Csibész Alapítvány, Gergely István „Tiszti
 • Marosvásárhely: Lazerenum Alapítvány, Fülöp G. Ila
július az Erdélyi Gyülekezet Tavaszy Sándor Programjának

nyári tábora

az Erdélyi Gyülekezet által támogatott intézmények, fiatalok találkozója támogatott intézmények diákjainak:

 • nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna református iskola szociális napközije
 • a Kallós Alapítvány nagysármási szórványkollégiuma
okt.31-nov.1. Reformáció Napja és

Erdélyi Halottak Napja

31-én du. a reformáció korát felidéző kulturális program,

az Erdélyi Emlékkert bejárása, istentisztelet

Nov. 1.  új emléktáblák és arckép-domborművek elhelyezése

nov. 25. Örökkévalóság Vasárnapja Megemlékezés a ’89-es forradalom mártírjainak kopjafájánál.

Ebben az évben a nagyszebeni áldozatokra emlékezünk.

dec. 25/6 Karácsony mindkét nap úrvacsorás istentisztelet
havonta Régiós megemlékezések

az Erdélyi Emlékkertben

Minden hónap valamelyik vasárnapi istentiszteletéhez kapcsolódóan megemlékezést tartunk egy vagy két régiónál felolvasva a családi emléktáblákat is.

 • január 14. Torda-Kisküküllő (emlékezve az erdélyi vallásszabadságot megteremtő országgyűlésekre)
 • február 11. Kolozsvár-Kalotaszeg és Szamosmente-Beszterece (emlékezve Mátyás király születésére)
 • március 11. Bihar (emlékezve Arany János születésére)

 

Remélve, hogy találkozunk az előttünk álló istentiszteleteken – a 4. ádventin dec. 24-én, Karácsony első vagy másodnapján, az óévin dec. 31-én – áldott karácsony-ünneplést és új évet kíván:

Budapest, 2017. december 21-én

Dr. Zalatnay István
lelkész

Lovas Józsefné
főgondnok

Őszi programok

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

 

Szeretettel köszöntjük az Erdélyi Gyülekezet nevében. Ebben a körlevélben elsősorban néhány jövendőbeli alkalomra, köztük egy rendszeresnek tervezettre hívjuk fel a figyelmet. Programjainkról, szolgálatunkról több információ található honlapunkon vagy facebook-oldalunkon.

 

Az október 22-i 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében

megemlékezés az Erdélyi Emlékkert udvarhelyi régiójában

 

 • Minden hónapban tervezünk megemlékezést az Emlékkert egy vagy két egymás melletti régiójában.
 • A megemlékezés kapcsolódik a régió valamely jelentős történelmi eseményéhez, amelyet röviden felidézünk az istentisztelet elején. Egyes esetekben külön „minikonferenciát” is fogunk tartani.
 • Az istentisztelet végén kivonulunk a gyülekezeti zászlóval, a Váradi Bibliával az emlékhelyhez, ahol bibliaolvasás, ének, áldás mellett felolvassuk azok nevét, akik a családi emléktáblákon szerepelnek; majd ezt követően mécsest, virágot helyezünk el.
 • A régiós megemlékezések rendje:

 

Hónap Régió Esemény
Január Torda-Kisküküllő Vallási toleranciát kimondó tordai országgyűlések

(1557, 1564, 1568. jan. 6-13.)

Február Kolozsvár-Kalotaszeg,

Szamosmente-Beszterce

Mátyás király születése Kolozsváron (1443. febr. 23.)
Március Bihar Arany János születése Nagyszalontán (1817. márc. 2.)
Április Szilágyság A Zsibón született báró Wesselényi Miklós halála (1850. április 21.)
Május Maros-Görgény Bólyai Farkas és Bólyai János korszakalkotó tudományos tevékenysége Marosvásárhelyen
Június Kézdi-Orbai Szent László freskók Gelencén (XIV-XV. század)
Július Szatmár Elkészül a Nagykárolyban született Károli Gáspár bibliafordítása (1590. júl. 20.)
Augusztus Csik-Gyergyó Márton Áron gyulafehérvári püspök születése Csíkszentdomokoson (1896. aug. 28.)
Szeptember Sepsi-Orbai A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium névadójának, a kultúraszervező és mecénás gróf Mikó Imrének születése (1805. szept. 4.)
Október Udvarhelyi Agyagfalvi székely gyűlés (1848. október 10.)
November Fehér-Hunyadi

Brassó-Szebeni

Bethlen Gábor halála Gyulafehérváron (1629. nov. 15.)
December Arad-Bánát Temesvári majd egész Romániára kiterjedő forradalom (1989. dec. 16)

 

október 31-én Reformáció Ünnepe

 

 • 17 órától „Velünk élő reformáció”: Beszélgetés, melyben a gyülekezet tagjai saját hitük megéléséhez, a reformáció egyházaihoz kapcsolódó gondolataikat, emlékeiket idézik fel. Örülünk, ha hoznak ezzel kapcsolatos bármilyen tárgyi emléket is (családi, bibliát, fényképet, emléklapot stb.)
 • 18.00 az Erdélyi Emlékkert végigjárása, megemlékezés az egyes régiókban született történelmi személyiségekről,
 • 45 Úrvacsorás istentisztelet reformáció ünnepi liturgikus imákkal

 

november 1-jén Erdélyi Halottak Napja

 

    8.00 Reggeli áhítat
   12.00 Napközi áhítat
 16.00 Úrvacsorás istentisztelet (régi magyar protestáns liturgikus elemekkel)
  18.00 Esti áhítat

(Az Erdélyi Gyülekezetben régi magyar protestáns istentiszteleti hagyományok ihletésére született liturgia szerint történik „a nap megszentelése”. Halottak Napján ezek az áhítatok kísérik a megemlékezőket a szeretteikhez és az Isten színe elé vezető úton.)

 

November 1-jén egész nap látogatható az Erdélyi Emlékkert és az urnatemető.

 

Gyakorlati tudnivalók:

 • az Örs vezér tere metró-kijáratától jobbra 50 m-re nyíló parkolóból 31-én 16.30-tól, nov. 1-jén 7.45-tól Erdélyi Gyülekezet feliratú mikrobusz jár.
 • Autóval az Örs vezér terétől a Fehér útra, majd 500 m után a lámpás kereszteződésnél balra kell fordulni, a Gyógyszergyári útra; 700 m után jobbra van a bejárat.
 • Az Emlékkert egész nap látogatható; az emlékhelyek bejáratánál található kaspókban lehet virágot, az emléktáblák alatt pedig mécsest elhelyezni. Mécses a helyszínen vásárolható.
 • Családi emléktábla és urnahely rendelhető.
 • Az egész nap működő büfében tea, forralt bor, zsíros kenyér kapható.

 

November 26-án Örökkévalóság Vasárnapján

aradi megemlékezés

 

 • Mint évek óta, idén is az istentiszteletet követően – melyen Baracsi Levente Arad-belvárosi lelkész szolgál – kivonulunk a ’89-es forradalom kopjafájához, amelynek oldalára egy magyar és egy román – idén aradi – áldozat neve kerül föl.
 • Egyúttal sor kerül emléktábla és bronz arckép dombormű elhelyezésére is Emlékkertünkben az ugyancsak Aradon született Kuncz Aladárnak, a két háború közötti magyar irodalom kiemelkedő képviselőjének emlékére.

 

Remélve, hogy személyesen is találkozunk a következő hetekben, üdvözletét küldi:

Budapest, 2017. október 18-án

Dr. Zalatnay István                            Lovas Józsefné

vezető lelkész                                     főgondnok

Kolumbusz utolsó utazása

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe, hogy június 8-án 18 és 20 óra között dedikálja a Vörösmarty téren a Kráter kiadó sátrában (65. számú) Urbán Gyula Kolumbusz utolsó utazása c. könyvét. A szerző évtizedekig a Magyar Állami Bábszínház rendezője, gyülekezetünk nagy tiszteletben álló tagja, akinek meghatározó szerepe volt és van a karitatív és missziós munkákban. Urbán Gyula ősszel vendégünk lesz.

Meghívó

2016. október 31-én

„Mi ezt a pogány játékot nem űzhetjük…” címmel a halottak emlékezetéhez kötődő szokásokról, gyülekezeti alkalmakról tartandó műhelykonferenciára

 és Reformáció Ünnepi istentiszteletre

2016. november 1-jén

Erdélyi Halottak Napja

Tovább 

Kiállítás a Polgárok Házában

Az Erdélyi Gyülekezet, valamint a Németh-Kriza Gyűjtemény viselet- és tárgyanyagának több reprezentatív darabját tekinthetik meg az érdeklődők a pénteken nyíló kiállításban.

image-2

image-3

Meghívó a Transzcendencia kiállításra

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt a Nagyváradi Város- és Vártörténeti Múzeummal és a Partiumi Magyar Művelődési Céhvel közösen szervezett Transzcendencia c. kiállítás megnyitójára, amelyet a Németh-Kriza gyűjtemény anyagából állított össze Szepes Hédi művészettörténész, a kiállítás kurátora.

 

A megnyitó időpontja és helyszíne:

 1. szeptember 18. (vasárnap), 17:00

Nagyváradi Vár, C épület

 

A megnyitón beszédet mondanak:

Mile Lajos, főkonzul, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa

Costea Constantin, egyetemi tanár

Tőkés László, európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke

ifj. Németh Géza, egyetemi docens

Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke

A kiállítást megnyitja:

Somogyi Győző, Kossuth-díjas festő, grafikus, a Nemzet Művésze, az MMA rendes tagja

Az esemény házigazdája:

Sz. Horváth István, igazgató, Partiumi Magyar Művelődési Céh

 

Reméljük, hogy Ön is megtisztel minket jelenlétével!

A kiállítás megtekinthető 2016. október 30-ig, keddtől vasárnapig 9 és 17 óra között.