Támogassa az Erdélyi Gyülekezetet!

ADÓ 1% HAMAROSAN!!!

HAMAROSAN!!! ADÓ 1% az Erdélyi Gyülekezet javára! Nemsokára megteheti, hogy adója 1%-át az Erdélyi Gyülekezet javára fordítja. Isten segítségével építjük gyülekezetünket, emellett megcéloztuk a határon-túli magyarok megsegítését, és a nehéz sorsú kisebbség fejlődését. Ide tartozik a Szolyvai óvóda (Kárpátalja) Oikodomos Szociális Konyha (Lele, Szatmár megye. Erdély), Cegléd- Ugyeri roma kisebbség, Sályi Hétszínvirág óvodák és iskolák (Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium) és sok egyéb programok támogatása.

Az Erdélyi Gyülekezet részére az adó 1%-os felajánláshoz a technikai szám: 0334

https://xn--ad1-hna.hu/ado1szazalek-adoegyszazalek-alapitvany-egyesulet/32/Erdelyi-Gyuelekezet?fbclid=IwAR3xUxIXpPnJYd6EBkMBM3LzAU3BALsiB_336TYs-o5QcUsUpQg2Rjwh9Y4

Házi bibliaóra Reménység Szigetétől-Érdig

Áldott alkalmunk volt a tegnapi házi bibliaóránkon. Istennek hála szép számban voltunk a földi távolságok ellenére is. Köszönjük a házigazdáinknak és résztvevőinknek a finom falatokat is az Ige tápláló eledele mellé! Istennek hála szép számmal összegyűltünk az alkalomra.

Regionális megemlékezés a Torda – Kisküküllő régióban

Idén is megemlékeztünk a Torda – Kisküküllő régióban híres személyekről és elhunyt szeretteinkről.

Adventi időszak az Erdélyi Gyülekezetben *

Gyülekezeti körlevél 2018. november

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

 

Nem könnyű kiválogatni az elmúlt három hónap eseményeiből a legfontosabbakat, de megpróbáljuk:

 • Ősszel újjáalakult presbitériumunk, melynek új tagjai: Benkő Ildikó magyartanárnő, akinek most jelenik meg önálló verseskötete a Napkút Kiadónál; Németh Ferenc, egész kivételes teológiai olvasottsággal bíró matematikatanár, valamint Bierbauer Zsolt mérnök, akit néhány éve kereszteltünk meg gyülekezetünkben, nálunk esküdött és kereszteltük gyermekét; ő lett egyúttal a gyülekezet új főgondnoka
 • Igyekszünk folyamatosan használni egyszerűen, de szépen kialakított kiállítótermünket.

Szeptember 16-án Nagypásztor Andrea alkotásaiból nyílt egy minikiállítás, és már most több elképzelés is van az építkezések miatti néhány hónapos szünet utáni időszakra nézve.

 • Október 5-6-án az Erdélyi Magyar Tudományegyetem alapító rektora, Tonk Sándor emlékére tartottak konferenciát Kolozsvárt. A honlapon megtalálható Zalatnay István ott tartott előadása.
 • Kivételesen szoros kapcsolatunk a Bakonybéli Bencés Monostorral, amellyel évek óta közösen szervezünk konferenciákat.

  Az ökumené kivételes eredménye, hogy mindkét egyház elfogadta, hogy a közösségnek református voltát megőrző tagja is lehessen. A monostor 1000 éves alapítása, és templomuk renoválása alkalmából október 20-án tartott ünnepség felejthetetlen élmény marad minden résztvevőnek.

 • Október 21-én Bereczky Örs ceglédi lelkész prédikált gyülekezetünkben. Utána közösen vitattuk meg a Ceglédhez tartozó Ugyer telepen folyó közös munkánk jövőjét. Ennek eredményeként két új támogatást vállaltunk: kutak fúratását az ellátatlan telepen és szerény ösztöndíjat a legszorgosabb diákok számára.
 • November 9-én gyülekezetünk küldöttsége részt vett a kárpátaljai Szolyva most éledező magyar közösségének szüreti bálján. Tovább folytatjuk az óvoda támogatását, sőt annak kiterjesztéséről döntöttünk a többi magyar intézményre
 • November 20-án mutatták be Bácsfeketehegyen Besnyi Károly „A későbbi kor tanúságára” című, Szász Károly 1885-ös Bácskában végzett püspöki látogatását feldolgozó, a gyülekezet által támogatott kötetét. A „kis délvidéki református találkozónak” is beillő alkalmon részt vett Zalatnay István, akinek a könyv végén olvasható recenziója honlapunkon is megtalálható.

A közeljövő fontosabb eseményei:

 • Ismét szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe gyülekezetünk által kidolgozott „Ádventi Családi Áhítatok Füzetét”; december 16-án tartjuk a már szokásos „karácsonyi előhangulatos”, kórusszolgálatos istentiszteletünket, karácsony mindkét napján pedig természetesen úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
 • Megkezdődött és tavaszra befejeződik az új lelkészi hivatal és irodák kialakítása az egykori „ótemplom” épületének egyik szárnyában. Az épületre napelemek kerülnek , jelezve gyülekezetünk – a keresztény hitből is következő – elkötelezettségét a környezettudatos magatartás
 • Az új presbitérium fontos döntése, hogy megkezdődik egy nyugdíjas lakópark kialakítása a Reménység Szigetén . Adottságaink lehetővé teszik, hogy nagy monstrum épület helyett emberléptékű, néhány lakrészes házacskákban gondolkodjunk.
 • Az Erdélyi Emlékkertben havonta szokásos regionális megemlékezésekből a következő az  Arad-Bánáti Régióban lesz december 16-án, majd a Torda-Kisküküllőiben január 20-án . Ezekre mindenkit szeretettel várunk, de különösen is azokat, akiknek családi emléktáblájuk van.

Áldott ádventi készülődést és karácsony-ünneplést kívánunk mindenkinek, remélve, hogy személyesen is találkozunk a következő hetekben:

Budapest, 2018. november 28.

Dr. Zalatnay István                                                                       Bierbauer Zsolt

vezető lelkész                                                                                        főgondnok