VIGÍLIA 2020.

Az Erdélyi Gyülekezet hagyományos vigíliájának rendhagyó közvetítése.
A 2018-as és 2019-es vigília hangfelvételeit felhasználva készítettük el 9 részes, egész éjszakás filmünket, a templomban a fényképeket azonban a 4 nokturnushoz nem rég készítettük. Igyekeztünk a templomot a vigília minden állapotában, több-kevesebb gyertyával lefényképezni, a nokturnusok elé és közé pedig válogatott festményeket, Igéket illesztettünk.

A részek közzétételének és javasolt megtekintésének ütemezése 2020. nagyszombatjának éjszakáján:
22:45 – 1. rész: Preludium
23:40 – 2. rész: I., nagycsütörtöki nokturnus
01:18 – 3 rész: I. intermezzo
01:50 – 4. rész: II., nagypénteki nokturnus
03:20 – 5. rész: II. intermezzo
03:50 – 6. rész: III., nagyszombati nokturnus
05:05 – 7. rész: III. intermezzo
05:30 – 8-9. rész: IV., húsvét vasárnapi nokturnus & Postludium

Áldott ünnepet kívánunk
Permalink

Virágvasárnapi prédikáció


Igét hirdet Zalatnay István lelkész

Permalink

Igehirdetés 2020. március 22-én, Böjt 4.
vasárnapján

A koronavírus járvány miatt zárt ajtókkal tartott, online közvetített istentisztelet

Valóságból virtualitásba
vagy
virtualitásból valóságba?
(Textus: Ézsaiás 1,10-17)

Valóságból virtualitásba vagy virtualitásból valóságba
Textus: Ézsaiás 1,10-17                            Igehirdető: Zalatnay István

Kedves Testvérek!

Gyülekezetünk most már több éves gyakorlata szerint az egyes vasárnapoknak és ünnepnapoknak megvan a maguk önálló jellege, központi gondolata, amelyhez kötött olvasmányrend kapcsolódik. Három évenként ismétlődően ugyanaz az Ó- illetve újszövetségi olvasmány hangzik el. Távolról sem mindig, de gyakran a textus pedig valamelyik másik évnek az ó- vagy az újszövetségi igéje. Most is így van ez: az az ószövetségi ige, amelyet most textusként olvastunk Ézsaiás próféta könyvéből két év múlva fog legközelebb olvasmányként megjelenni.
Tovább olvasom>
Letöltölm
Nagyböjt negyedik vasárnapi istentisztelet

Rendhagyó módon online. Igét hirdet Zalatnay István lelkész

Permalink

Gyülekezeti Körlevél 2020. márc. 20.

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

Magyarország és szinte az egész világ életét alaposan felforgatta az ún. koronavírus járvány. Mély szomorúsággal követjük elsősorban a sok ezer ember halálára vonatkozó híreket, de közben azt reméljük, hogy ez a próbatétel bölcsebbé, felelősségteljesebbé fogja tenni világszerte az embereket, s ennek következtében képessé tesz arra is, hogy a hasonló vagy még nagyobb járványokat jobban tudjuk elkerülni a jövőben, illetve azokkal jobban tudjunk megbirkózni. Azért imádkozunk, hogy Isten ezt a nagy-nagy rosszat jóra fordítsa.

Arra bíztatunk mindenkit, hogy igyekezzen józanul, felelősségteljesen gondolkodni, és annak megfelelően hozzon döntéseket saját személyes életére nézve is. Ne vegyük félvállról a veszélyeket, de ne essünk az ellenkező hibába sem: ne engedjük, hogy eluralkodjon rajtunk a pánik, ne reagáljuk túl azt, ami történik. Ennek jegyében szeretnénk néhány gondolatot fölvetni, amelyeket semmiképpen nem gondolunk támadhatatlan igazságnak, de reméljük, hogy segítenek a végig gondolásban.

Tovább olvasom>>