Adventi időszak az Erdélyi Gyülekezetben *

Gyülekezeti körlevél 2018. november

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

 

Nem könnyű kiválogatni az elmúlt három hónap eseményeiből a legfontosabbakat, de megpróbáljuk:

 • Ősszel újjáalakult presbitériumunk, melynek új tagjai: Benkő Ildikó magyartanárnő, akinek most jelenik meg önálló verseskötete a Napkút Kiadónál; Németh Ferenc, egész kivételes teológiai olvasottsággal bíró matematikatanár, valamint Bierbauer Zsolt mérnök, akit néhány éve kereszteltünk meg gyülekezetünkben, nálunk esküdött és kereszteltük gyermekét; ő lett egyúttal a gyülekezet új főgondnoka
 • Igyekszünk folyamatosan használni egyszerűen, de szépen kialakított kiállítótermünket.

Szeptember 16-án Nagypásztor Andrea alkotásaiból nyílt egy minikiállítás, és már most több elképzelés is van az építkezések miatti néhány hónapos szünet utáni időszakra nézve.

 • Október 5-6-án az Erdélyi Magyar Tudományegyetem alapító rektora, Tonk Sándor emlékére tartottak konferenciát Kolozsvárt. A honlapon megtalálható Zalatnay István ott tartott előadása.
 • Kivételesen szoros kapcsolatunk a Bakonybéli Bencés Monostorral, amellyel évek óta közösen szervezünk konferenciákat.

  Az ökumené kivételes eredménye, hogy mindkét egyház elfogadta, hogy a közösségnek református voltát megőrző tagja is lehessen. A monostor 1000 éves alapítása, és templomuk renoválása alkalmából október 20-án tartott ünnepség felejthetetlen élmény marad minden résztvevőnek.

 • Október 21-én Bereczky Örs ceglédi lelkész prédikált gyülekezetünkben. Utána közösen vitattuk meg a Ceglédhez tartozó Ugyer telepen folyó közös munkánk jövőjét. Ennek eredményeként két új támogatást vállaltunk: kutak fúratását az ellátatlan telepen és szerény ösztöndíjat a legszorgosabb diákok számára.
 • November 9-én gyülekezetünk küldöttsége részt vett a kárpátaljai Szolyva most éledező magyar közösségének szüreti bálján. Tovább folytatjuk az óvoda támogatását, sőt annak kiterjesztéséről döntöttünk a többi magyar intézményre
 • November 20-án mutatták be Bácsfeketehegyen Besnyi Károly „A későbbi kor tanúságára” című, Szász Károly 1885-ös Bácskában végzett püspöki látogatását feldolgozó, a gyülekezet által támogatott kötetét. A „kis délvidéki református találkozónak” is beillő alkalmon részt vett Zalatnay István, akinek a könyv végén olvasható recenziója honlapunkon is megtalálható.

A közeljövő fontosabb eseményei:

 • Ismét szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe gyülekezetünk által kidolgozott „Ádventi Családi Áhítatok Füzetét”; december 16-án tartjuk a már szokásos „karácsonyi előhangulatos”, kórusszolgálatos istentiszteletünket, karácsony mindkét napján pedig természetesen úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
 • Megkezdődött és tavaszra befejeződik az új lelkészi hivatal és irodák kialakítása az egykori „ótemplom” épületének egyik szárnyában. Az épületre napelemek kerülnek , jelezve gyülekezetünk – a keresztény hitből is következő – elkötelezettségét a környezettudatos magatartás
 • Az új presbitérium fontos döntése, hogy megkezdődik egy nyugdíjas lakópark kialakítása a Reménység Szigetén . Adottságaink lehetővé teszik, hogy nagy monstrum épület helyett emberléptékű, néhány lakrészes házacskákban gondolkodjunk.
 • Az Erdélyi Emlékkertben havonta szokásos regionális megemlékezésekből a következő az  Arad-Bánáti Régióban lesz december 16-án, majd a Torda-Kisküküllőiben január 20-án . Ezekre mindenkit szeretettel várunk, de különösen is azokat, akiknek családi emléktáblájuk van.

Áldott ádventi készülődést és karácsony-ünneplést kívánunk mindenkinek, remélve, hogy személyesen is találkozunk a következő hetekben:

Budapest, 2018. november 28.

Dr. Zalatnay István                                                                       Bierbauer Zsolt

vezető lelkész                                                                                        főgondnok

Szolyvai Látogatás

Az Erdélyi Gyülekezet évek óta támogatja a Munkácstól 30 km-re fekvő Szolyva városka szórvány magyarságának óvodáját. Az ottani magyar élet új lendületet vett, amióta a Petőfi Program keretében lelkes munkát végez ott Fekete Krisztián népzenész.
November 9-én szüreti bált tartott az ottani magyarság, előtte pedig műsort adtak az ottani magyar óvoda és az iskola magyar osztályának tanulói. Az Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István lelkész, a presbitériumból Lovas Józsefné és Turcsányi Gyuláné valamint Szőke Gábor a lelkészi hivatal munkatársa képviselte.
Igen nagy öröm volt látni az ottani magyar élet kézzel fogható éledését, találkozni a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség újonnan alakult szolyvai szervezetének elnökével, Kiss Andrással és feleségével és Klára asszonnyal, az óvoda új vezetőjével, nem beszélve a KMKSZ alelnökéről, a három évtizede ismert Gulácsi Gézáról, a nemrég elhunyt legendás hírű kárpátaljai püspök fiáról.
Abban a meggyőződésben lehetett átadni a gyülekezet adományait, hogy azok az óvoda és a magyar szervezet esetében is nagyon jó kezekbe kerülnek.

Zsolnai kaland – gyülekezeti kirándulás

           

 Augusztusban nagyon szép gyülekezeti kiránduláson vehettek részt a gyülekezet tagjai a Kárpát-medencének egy természeti szépségekben és kulturális emlékekben egyaránt bővelkedő, de viszonylag kevéssé ismert régiójában, a valamikori Felvidék nyugati részén a Vág völgyében és környékén. Zsolnán lakó nagyon kedves, régi barátunk készítette elő utunkat – és meglepetésként küldte el a magyarul és szlovákul egyaránt megjelent alábbi írását:

 
 

 

Gyülekezeti Körlevél – 2018 október

Meghívó

 

Az Erdélyi Gyülekezet szeretettel várja családjával együtt  

2018. október 31-én Reformáció Ünnepére

valamint

a gyülekezet által hagyományosan november 1-jén tartott Erdélyi Halottak Napjára

 

Program:

 

okt.31.

17.00

„A hitnek világa fénylik” – zenében és versben is.

Simonfi Zsuzsanna (ének), Varga Áron (orgona) és a Zeneakadémia egyházzene szakos hallgatói

– Benkő Ildikó és Urbán Gyula versei saját tolmácsolásukban

18.00 Az Erdélyi Emlékkertben megemlékezés az egyes régiókban született történelmi személyiségekről
18.30 Úrvacsorás istentisztelet reformáció ünnepi liturgikus imák
nov.1.
8.00 Reggeli áhítat
12.00 Napközi áhítat
16.00 Úrvacsorás istentisztelet kórusszolgálattal

majd az Erdélyi Emlékkert bejárása és „világítás”

18.00

Esti áhítat

(Az Erdélyi Gyülekezetben régi magyar protestáns istentiszte-leti hagyományok ihletésére született liturgia szerint történik „a nap megszentelése”. Halottak Napján ezek az áhítatok kísérik a megemlékezőket a szeretteikhez és az Isten színe elé vezető úton.)

Gyakorlati tudnivalók:

  •  – az Örs vezér tere metró-kijáratától jobbra 50 m-re nyíló parkolóból 31-én 16.30-tól, nov. 1-jén 7.45-tól Erdélyi Gyülekezet feliratú mikrobusz jár.
  •  – Autóval az Örs vezér terétől a Fehér útra, majd 500 m után a lámpás kereszteződés-nél balra kell fordulni, a Gyógyszergyári útra; 700 m után jobbra van a bejárat.

  •  – Az Emlékkert egész nap látogatható; az emlékhelyek bejáratánál található kaspókban lehet virágot, az emléktáblák alatt pedig mécsest elhelyezni. Mécses a helyszínen vásárolható.

  •  – Az istentiszteletek kivételével folyamatosan lehet családi emléktáblát és urnahelyet megrendelni.

  •  – Az egész nap működő büfében tea, forralt bor, zsíros kenyér kapható.

 •  – Cím: 1106 Budapest, Gyógyszergyári út 3.