Hallgatható az április 26-i prédikáció

Erdélyi Gyülekezet Média · 2020-04-26 Prédikációt mond Zalatnay István

Permalink

Igehirdetés 2020. április 19. Húsvét utáni első vasárnap


Igehirdetés 2020. április 19. Húsvét utáni első vasárnap 
(A koronavírus járvány miatt zárt ajtókkal tartott, online közvetített istentisztelet)
A sebet hordozó feltámadott
(Textus: Jn 20,24-29)

 (Alapige: Jn 20,24-29)                                        Igehirdető: Zalatnay István

24Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. 25A többi tanítvány így szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára[1], nem hiszem.

26Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: Békesség nektek! 27Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra[2], és ne légy hitetlen, hanem hívő! 28Tamás pedig így felelt: Én Uram és én Istenem! 29Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.

Kedves Testvérek!

A mai nap, a húsvét utáni első vasárnap, még szorosan húsvéthoz tartozik. Azt mindmáig természetesnek tartjuk, hogy több hetes előkészületi ideje van a fő ünnepeknek: karácsony előtt ott van az ádvent, húsvét előtt pedig az ún. nagyböjti idő. De régen maguk az ünnepek is egy teljes hétig tartottak. Úgy mondták, hogy „nyolcaduk van”, merthogy – húsvét esetében – a következő vasárnap már a nyolcadik nap. Tükröződött ebben az, hogy az igazi ünnep nem lehet egy pillanatnyi élmény, amilyen egy film megnézése vagy egy koncert meghallgatása, hanem annak üzenetei, gondolatai, érzései napokon vagy akár heteken keresztül kellene, hogy forogjanak az emberben.   (Húsvétnak a kis nyolcada mellett nagy nyolcada is van, amelyik a húsvétot követő nyolcadik vasárnapig tart, amely nem más, mint pünkösd vasárnapja, a húsvéti ünnepkör igazi befejezése.)

Ezen a vasárnapon tehát adódik, hogy Jézus tanítványok közötti megjelenésének történetei kerüljenek sorra. De ezek között is van egy, amelyik mintha pontosan erre a napra lenne kijelölve: Tamás története, amely azzal kezdődik, hogy húsvét után éppen a nyolcadik napon járunk.


[1]pontosabban: „oldalába”
[2]Ld. mint előbb

Erre a történetre általában úgy utalunk, hogy az „a hitetlen Tamásról” szól. Ez azonban egy kicsit félrevezető. Mintha arról lenne szó, hogy van egy olyan ember a tanítványok között, akinek sajátos jellemzője a kételkedő, hitetlenkedő magatartás. Ennek megfelelően azután könnyen érthetjük úgy, hogy ebben a történetben egy bizonyos emberi alkatról, embertípusról van szó, amely az első tanítványok között Tamásra volt jellemző.

Tovább olvasom>>

Húsvét Hétfői istentisztelet

Ma is elő közvetítés!
10 órakor kezdődik a Húsvét hétfői istentisztelet.
Áldott Ünnepet kívánunk!

Húsvét Vasárnapi Prédikáció

VIGÍLIA 2020.

Az Erdélyi Gyülekezet hagyományos vigíliájának rendhagyó közvetítése.
A 2018-as és 2019-es vigília hangfelvételeit felhasználva készítettük el 9 részes, egész éjszakás filmünket, a templomban a fényképeket azonban a 4 nokturnushoz nem rég készítettük. Igyekeztünk a templomot a vigília minden állapotában, több-kevesebb gyertyával lefényképezni, a nokturnusok elé és közé pedig válogatott festményeket, Igéket illesztettünk.

A részek közzétételének és javasolt megtekintésének ütemezése 2020. nagyszombatjának éjszakáján:
22:45 – 1. rész: Preludium
23:40 – 2. rész: I., nagycsütörtöki nokturnus
01:18 – 3 rész: I. intermezzo
01:50 – 4. rész: II., nagypénteki nokturnus
03:20 – 5. rész: II. intermezzo
03:50 – 6. rész: III., nagyszombati nokturnus
05:05 – 7. rész: III. intermezzo
05:30 – 8-9. rész: IV., húsvét vasárnapi nokturnus & Postludium

Áldott ünnepet kívánunk
Permalink